Odbiór odpadów komunalnych po 1 lipca 2013r.!

W związku z trwającą procedurą wyboru wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie naszej gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka informuje, iż od dnia 1 lipca 2013r. do czasu podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w drodze przetargu, odbiór odpadów komunalnych będzie kontynuowany przez firmy wykonujące te usługi obecnie.

Nie ulega zmianie obowiązek złożenia przez właścicieli i zarządców nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości będzie zobowiązany dokonywać opłat za wywóz odpadów, w deklarowanej wysokości, w kasie urzędu lub na rachunek bankowy do 15 każdego miesiąca, bez wezwania. Pierwszą opłatę należy uiścić do 31 lipca 2013 r.

Konto bankowe Urzędu 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002

Gmina podpisała porozumienia z firmami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli i zarządców nieruchomości z terenu gminy i na ich podstawie pokryje koszty odbioru i zagospodarowania odpadów.

Szczegółowe informacje na temat organizacji systemu odbioru odpadów komunalnych w okresie przejściowym będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej urzędu.

W sprawach dotyczących składanych deklaracji o wysokości opłat, zasad odbioru odpadów komunalnych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce pod numerem telefonu 12 26 34 230, 12 26 34 239, 12 26 34 250.


Równocześnie przypominamy właścicielom nieruchomości, zarządcom, iż zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

Pojemniki na odpady powinny być wystawione przed posesją, w miejscu publicznie dostępnym do godziny 7:00 rano w dniu wywozu.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W MIESIĄCU LIPCU

 

Tagi