Na plac targowy przy ul. Bednarka powrócił handel

24 lipca br. zakonczyły się pracy związane z przebudową placu targowego przy ul. Bednarka. Obecnie na to popularne w Wieliczce targowisko powrócił handel. Modernizacja targowiska miała na celu rozwój i poprawę warunków dla lokalnej przedsiębiorczości.

Realizacja tej inwestycji stała się możliwa gdy we wrześniu 2012 r. w Krakowie, wicemarszałek Wojciech Kozak oraz burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podpisali promesę gwarantującą dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt pn. „Przebudowa placu targowego przy ul. Bednarka w Wieliczce”.

Projekt ten objął zagospodarowanie terenu placu, w tym wykonanie m.in.: nowej nawierzchni, traktów komunikacyjnych, wykonanie odwodnienia, remont toalet, budowę oświetlenia, remont wiaty handlowej z całym wyposażeniem oraz remont trzech kiosków handlowych. Całkowita wartość projektu to blisko 900 000 zł.

Tagi