Informator zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Wieliczka w sezonie 2017-2018

Przez teren Gminy Wieliczka przebiegają drogi różnej kategorii: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz drogi gminne. Prosimy o zapoznanie się z wykazem dróg, będących w zarządzie danej jednostki oraz koordynatorów z ramienia Urzędów nadzorujących pracę podległych im służb.

 

Drogi gminne
Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Osoba nadzorująca prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych z ramienia Zarzadu:  Teresa Kuchnia tel 797-009-800

 

Koordynatorami  zimowego utrzymania dróg z ramienia Zarzadu są:
Rej I                  Halina Windak          tel.   797-009-802
Rej II                Jakub Drożdż             tel.   797-009-809
Rej III               Bogumiła Surówka    tel    797-009-803
Rej IV               Elżbieta Kłapa            tel.   797-009-801


W Y K O N A W C Y:
Rej I     „WIK -POL”Usługi Transportowe Rooty Ziemno Drogowe Wiesław Kurzawa
     Sułów 136,32-020 Wieliczka  Wiesław Kurzawa Sułów 136
    koordynator akcji zimowej -  :Wiesław Kurzawa  tel 502-815-963

 

Rej II  ANBUD Firma Usługowo -Handlowa Andrzej Zyguła Trąbki 451
                            koordynator akcji zimowej -  Andrzej Zyguła tel. 507-041-587

 

Rej III/A Firma Transportowo Drogowa
    Andrzej Rokosz, Wierzbanowa 141, 32-412 Wiśniowa
                            koordynator akcji zimowej Andrzej Rokosz  tel. 697-886-409

 

Rej III/B GRO-TRANS Mietniów 81A, 32-020 Wieliczka  
                   koordynator akcji zimowej  Grochal Andrzej tel całodobowy 795-795-912 (12) 278-24-16

 

Rej IV  Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o.                                      
    32-020 Wieliczka ul. Jedynaka 30 ,
    osoba  odpowiedzialna z ramienia Zakładu  Bogdan Sowa tel  695-278-174
    tel całodobowy (012) 278-17-66  w dni robocze od 15.00-6.00  tel.  695-278-147
    sobota , niedziela i święta  całodobowo tel.  695-278-147 , (012) 278-17-66 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drogi powiatowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
tel./fax. (0-12) 288-28-74  
w godz. Pon. 9.00-17.00,  wt.-pt 7.30-15.30

 

Koordynatorem utrzymania zimowego jest:
Adam Kardas         667-162-161
Grzegorz Łętocha   607-650-470

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drogi wojewódzkie

Zarząd  Dróg  Wojewódzkich w Krakowie,  ul. Głowackiego 56

Telefon  dyżurny akcji zima : fax (12) 44-65-855  tel.(12) 637-94-92

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie „akcji zima” na drogach wojewódzkich na terenie miasta i gminy Wieliczka - z ramienia Obwodu Drogowego w Wieliczce  Mariusz Rajca - tel: (12)  278-20- 99 ,  695-605-618

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drogi krajowe
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Rejon w Tarnowie

Całodobowa informacja na temat stanu dróg krajowych w województwie małopolskim związana z zimowym  utrzymaniem dróg  krajowych:

punkt informacji drogowej:  tel. (12) 412-16- 44 ,  (12) 417-14-22

telefon  dyżurnego akcji „zima”: tel.  600-800-610

 

Tagi