Informator zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Wieliczka w sezonie 2016-2017

Przez teren Gminy Wieliczka przebiegają drogi różnej kategorii: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz drogi gminne. Prosimy o zapoznanie się z wykazem dróg, będących w zarządzie danej jednostki oraz koordynatorów z ramienia Urzędów nadzorujących pracę podległych im służb.

 

Drogi gminne
Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
tel. 12-278-20-10 ,  12-250-11-90
w godz. pon. 8.00-17.00,  wt-pt 8.00-16.00
 

Koordynatorami  zimowego utrzymania dróg z ramienia Gminy są:  

Rej I                 Halina Windak          tel.   797-009-802
Rej II                Marek Wójcik           tel.   797-009-805
Rej III i IV          Elżbieta Kłapa          tel.   797-009-801

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drogi powiatowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
tel./fax. (0-12) 288-28-74  
w godz. Pon. 9.00-17.00,  wt.-pt 7.30-15.30

 

Koordynatorem utrzymania zimowego jest:
Adam Kardas         667-162-161
Grzegorz Łętocha   607-650-470

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drogi wojewódzkie

Zarząd  Dróg  Wojewódzkich w Krakowie,  ul. Głowackiego 56

Telefon  dyżurny akcji zima : fax (12) 44-65-855  tel.(12) 637-94-92

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie „akcji zima” na drogach wojewódzkich na terenie miasta i gminy Wieliczka - z ramienia Obwodu Drogowego w Wieliczce  Mariusz Rajca - tel: (12)  278-20- 99 ,  695-605-618

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drogi krajowe
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Rejon w Tarnowie

Całodobowa informacja na temat stanu dróg krajowych w województwie małopolskim związana z zimowym  utrzymaniem dróg  krajowych:

punkt informacji drogowej:  tel. (12) 412-16- 44 ,  (12) 417-14-22

telefon  dyżurnego akcji „zima”: tel.  600-800-610

 

Tagi