Kapliczki, krzyże przydrożne i figury świętych w Gminie Wieliczka - V edycja konkursu

Szkoła Podstawowa im. Anny Iskry w Mietniowie, Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce oraz Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego zapraszają do udziału w V edycji konkursu: ,,KAPLICZKI, KRZYŻE PRZYDROŻNE I FIGURY ŚWIĘTYCH W GMINIE WIELICZKA”

 

Konkurs adresowany jest do uczniów: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Wieliczka.

 

Cel konkursu:
- Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań dzieci i młodzieży tradycja i historią swojej gminy,
- Rozbudzanie u młodego pokolenia poczucia odpowiedzialności za stan zabytków i miejsc pamięci,
- ukazanie poprzez prace fotograficzne piękna naszej gminy

 

Prace konkursowe można składać do 27 kwietnia 2017r.

 

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: www.spmietniow.edupage.org
Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł oraz Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Tagi

GALERIA