Światowy Dzień Ziemi w Gminie Wieliczka - zmiana terminu

Zapraszamy szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe, oraz pozostałe jednostki organizacyjne do posprzątania wybranych przez siebie terenów (obszar wokół przedszkola, szkoły, placu zabaw, świetlicy, terenów otwartych itp.). Niestety, ze względu na trudne warunki atmosferyczne Dzień Ziemi został przełożony na 26-27 kwietnia 2017 r.

 

Odpady zgromadzone we wcześniej ustalonych miejscach zostaną odebrane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. i przekazane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie.


 
>> Zapraszamy serdecznie <<

Tagi