Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia w Wieliczce

W Wieliczce w dniu 12 kwietnia 2017 r., w 77. rocznicę zbrodni katyńskiej, miały miejsce obchody XVI Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 w auli Kampusu Wielickiego, gdzie młodzież zaprezentowała okolicznościowy program artystyczny pt. „Ostatni list”, przygotowany pod kierunkiem Pani Kingi Ślęczek. Dalsza część obchodów miała miejsce na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce, gdzie przed tablicą upamiętniającą pomordowanych w łagrach Wschodu w l. 1939-1956 złożono kwiaty i zapalono znicze.

 

Następnie udano się do nowej części cmentarza, do kwatery Dębów Pamięci, gdzie rośnie  28 dębów posadzonych w latach 2009-2012. Podczas uroczystości  posadzono 6 nowych dębów dla upamiętnienia kolejnych oficerów Wojska Polskiego związanych z Wieliczką, zamordowanych przez NKWD w 1940 r.


Oficerowie, którym posadzono kolejne Dęby Pamięci:


ppłk Andrzej Kuczek, syn Józefa, ur. 25.11.1891 r. w Kokotowie k. Wieliczki, zamordowany w Starobielsku,  
kpt. Mieczysław Dziewoński, syn Jakuba, ur. 3.12.1895 r. w Lednicy Dolnej k. Wieliczki,  zamordowany w Twerze (Kalininie),  
major Edward Okulski, syn Jana, ur. 13.07.1891 r. w Wieliczce, zamordowany w Twerze (Kalininie),  
por. Józef Majeran, syn Józefa, ur. 12.02.1901 r. w Wieliczce, zamordowany w Katyniu,  
por. Wiktor Bojarski, syn Marcelego, ur. 9.09.1898 r. w Krakowie, zamordowany w Charkowie,  
kpt. Ignacy Szablowski, syn Tomasza, ur. 7.08.1887 r. w Tarnowie, zamordowany w Charkowie.

Rodzinom zamordowanych wręczono certyfikaty na „Dęby Pamięci”. Otrzymali je: Anna Pietras, chrześnica śp. Andrzeja Kuczka, Stanisław Stawarczyk, który zebrał dane o Mieczysławie Dziewońskim, Paweł Okulski, wnuk śp. Edwarda Okulskiego, Elżbieta Kupiec, krewna śp. Józefa Majerana, Barbara Szablowska, synowa sp. Ignacego Szablowskiego. Zofia Świtalska, córka śp. Marcelego Bojarskiego.


Wśród licznie przybyłych uczestników spotkania nie zabrakło m. in.: Urszuli Ruseckiej, poseł na Sejm RP, Jacka Juszkiewicza, starosty wielickiego oraz zastępcy Łukasza Sadkiewicza, Rafała Ślęczki, zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ds. Społecznych, Adama Marka Panusia, sekretarza Gminy Wieliczka, Tadeusza Lurańca, przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieliczce, Damiana Konicznego, prezesa Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna, przedstawicieli osiedli i sołectw,  Policji Państwowej w Wieliczce, PCKZiU w Wieliczce, Klubu Gazety Polskiej, Klubu Przyjaciół Wieliczki oraz mieszkańców. Straż honorową pełnili policjanci z Komendy Policji Państwowej w Wieliczce, natomiast oprawę plastyczną tworzyła wystawa pt. „Policjanci zamordowani w 1940 r. w Twerze pochowani w Miednoje” autorstwa Piotra Lachmana z Policji Państwowej w Wieliczce.

 

Podczas spotkania w auli Kampusu Wielickiego prelekcje związane z tematyką zbrodni katyńskiej wygłosili: Zbigniew Siekański, syn jeńca Starobielska zamordowanego w 1940 r. w Charkowie, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Polski Południowej w Krakowie; Jan Godłowski, wnuk śp. Włodzimierza, profesora medycyny zamordowanego w  1940 r. w Katyniu, dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, przedstawiła wieliczan z Listy Katyńskiej.

 

W uroczystości uczestniczyły wielickie rodziny katyńskie, wśród nich kapitan Stanisław Szuro, lat 97, żołnierz ZWZ-AK, więzień trzech obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej, po wojnie żołnierz antykomunistycznej organizacji „Liga Walki z Bolszewizmem”, aresztowany w 1946 r. i skazany na karę śmierci, więziony w Rawiczu i Wronkach, po uwolnieniu nauczyciel historii m. in. w Seminarium  oo. Franciszkanów w Wieliczce. Jego wuj, major Stanisław Hrebenda został zamordowany w Katyniu w 1940 r. Jan Szuro przedstawił zebranym książkę swojego autorstwa pt. „Honor OFICERA. Obrazy z życia podpułkownika Stanisława Hrebendy”  oraz prezentację.


W Kampusie Wielickim ogłoszono także wyniki powiatowego konkursu plastycznego pt. „Zbrodnia Katyńska – Pamiętamy”, zorganizowanego przez p. Kingę Ślęczek.

 Jury wyłoniło zwycięskie prace w trzech kategoriach:

Szkoły podstawowe:

1miejsce -  Aleksandra Trzósło - Szkoła Podstawowa im. J. H. Dąbrowskiego w Pierzchowie;
2 miejsce -  Natalia Bednarska - Szkoła Podstawowa im. Anny Iskry w Mietniowie;
3 miejsce -  Natalia Pajor - Szkoła Podstawowa im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie;

Gimnazja:

1 miejsce -  Marta Zielińska - Gimnazjum im. Wojciecha Kucharskiego w Dobranowicach;
2 miejsce -  Marzena Piątek - Gimnazjum im. Wojciecha Kucharskiego w Dobranowicach;
3 miejsce  - Kaja Kosiorowska - Gimnazjum im. Św. Brata Alberta w Gdowie;

Wyróżnienia:

Wanesa Bartosz - Gimnazjum im. Św. Brata Alberta w Gdowie;
Patrycja Kulma - Gimnazjum im. Wojciecha Kucharskiego w Dobranowicach;
Karolina Kominiak - Gimnazjum im. Wojciecha Kucharskiego w Dobranowicach;

Szkoły ponadgimnazjalne:

1 miejsce  - Sylwia Kucharska - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce;
2 miejsce  - Laura Wolicka - Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach;
3 miejsce  - Adrianna Irzyk - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce.
Inicjatorką wydarzenia była Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, która od 2000 r. prowadzi poszukiwania wieliczan z Listy Katyńskiej. Zebrane informacje były przedstawione na spotkaniach z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” nr 33, 148, 209 i zostały przez nią opracowane i opublikowane w serii wydawniczej „Biblioteczka Wielicka”, zeszyt 93 (2010 r.) i 154 (2015 r.), a na wielickim cmentarzu posadzono 34 Dęby Pamięci, które upamiętniają 34 oficerów Wojska Polskiego zamordowanych w 1940 r. przez NKWD w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni.

Organizatorzy: Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”, Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Wieliczce, Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich Polski Południowej w Krakowie, Miasto i Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki, Policja Państwowa w Wieliczce, Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce.
Opr. Jadwiga Duda

 

 

 

 

Tagi

GALERIA