Konsekracja Kościoła w Byszycach

7 października 2017 Abp Jędraszewski konsekrował kościół Matki Bożej Różańcowej w Byszycach.

 

Kościół widnieje na mapie Wieliczki już od ponad stu lat. Został on wybudowany w latach 1910-1914. Ówcześnie w miejscu kościoła stała kaplica, która w późniejszych latach została rozbudowana. Na początku, jedynie kilka razy w roku wierni mogli uczestniczyć w Mszach Świętych. Wraz z latami, poprzez prośby mieszkańców, częstotliwość nabożeństw wzrosła.

4 października 1958 bp Karol Wojtyła modlił się przed obrazem Matki Bożej w Byszyckim kościele, który ufundowany został przez Katarzynę i Józefa Janiów w 1855. Obraz po dzień dzisiejszy znajduje się w ołtarzu kościoła.

Podczas uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł, przekazał obraz Anieli Salawy jako dar mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka dla kościoła w Byszycach.

Pełna galeria.

fot. FOTO Rogalska

Tagi

GALERIA