Dzień Edukacji Narodowej

W Dniu Edukacji Narodowej, słowa uznania za poświęcenie i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą kieruję do wszystkich Nauczycieli pracujących w szkołach miasta i gminy Wieliczka.

 

Życzę Wam, by trudowi wkładanemu w edukację najmłodszych towarzyszyły zawsze zaufanie i szacunek uczniów, a Państwa praca przyczyniała się do budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. 

Życzę Wam satysfakcji z wykonywanej pracy i wytrwałości w codziennych działaniach dydaktycznych.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

Artur Kozioł

Tagi