Blisko 1 mln zł na rozbudowę infrastruktury

W dniu 25 października 2017 r. burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na realizację inwestycji związanej z rozbudową infrastruktury rekreacyjno - sportowej w miejscowościach Pawlikowice, Podstolice i Czarnochowice. Wartość całości inwestycji to blisko 1 mln zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego.

 

Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2018.

 

Zadanie to obejmuje:

1. Przebudowę boiska rekreacyjnego w Czarnochowicach.
Inwestycja ta polega na stworzeniu ogólnodostępnego i niekomercyjnego obiektu sportu i rekreacji umożliwiającego różne formy aktywnego wypoczynku społeczności lokalnej, tj. treningi i mecze piłkarskie, Ludowe Dni Czarnochowic, pikniki rekreacyjno-sportowe, festyny z okazji dnia dziecka, zabawy taneczne, dożynki, pokazy modeli samolotów i dronów, pokazy i zawody strażackie. W ramach tej inwestycji dokonana zostanie przebudowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zamontowane zostaną m.in. dwa piłkochwyty, dwie profesjonalne bramki do piłki nożnej, trybuny 3-rzędowe.

 

2. Przebudowa boiska rekreacyjnego w Pawlikowicach.
Inwestycja ta polega na stworzeniu ogólnodostępnego i niekomercyjnego obiektu sportu i rekreacji, umożliwiającego różne formy aktywnego wypoczynku społeczności lokalnej, tj. treningi i mecze piłkarskie, Dni Pawlikowic, pikniki rekreacyjno-sportowe, festyny z okazji dnia dziecka, zabawy taneczne, dożynki, pokazy i zawody strażackie. W ramach tej inwestycji dokonana zostanie przebudowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zamontowane zostaną m.in. dwa piłkochwyty, dwie profesjonalne bramki do piłki nożnej oraz 60 ławek stalowo-drewnianych.

 

3. Budowa placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą w Podstolicach.
Inwestycja ta polega na stworzeniu ogólnodostępnego i niekomercyjnego obiektu sportu i rekreacji, umożliwiającego różne formy aktywnego wypoczynku społeczności lokalnej, tj. treningi i mecze piłkarskie, Dni Podstolic, pikniki rekreacyjno-sportowe, festyny z okazji dnia dziecka, zabawy taneczne, dożynki, pokazy i zawody strażackie. Zakres prac obejmuję budowę: placu zabawa, siłowni zewnętrznej, strefy rekreacyjnej z 2 altankami wraz z ławkami i stołem oraz treningowego boiska trawiastego do piłki nożnej.

 

Tagi