Obchody 99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W Wieliczce obchody Święta Niepodległości rozpoczęła uroczysta msza św. odprawiona w intencji Ojczyzny w kościele św. Klemensa.

 

Po zakończeniu nabożeństwa odbył się tradycyjny przemarsz pocztów sztandarowych oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Odrodzenia Polski na wielickich plantach. W imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka wieniec złożyli: burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, zastępcy burmistrza Piotr Krupa i Rafał Ślęczka oraz Komendant Straży Miejskiej w Wieliczce Kazimierz Hankus. Natomiast w imieniu Rady Miejskiej w Wieliczce kwiaty złożyli: Tadeusz Luraniec - Przewodniczący Rady oraz Małgorzata Krasoń i Alojzy Brożek Wiceprzewodniczący Rady.

 

Po odśpiewaniu hymnu oraz uroczystym wspomnieniu wszystkich, którzy walczyli o wolną i suwerenną Polskę, sekretarz Gminy Wieliczka Adam Marek Panuś przywołał nazwiska naszych rodaków – wieliczan – żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, którzy w ostatnich latach odeszli na „wieczną wartę”.

 

W 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce, Tadeusz Luraniec, przybliżył zebranym przy pomniku Odrodzenia Polski historię udziału wieliczan w tworzonych na początku I wojny światowej Legionach Polskich:
Na terenie Wieliczki już od lat istniała sprzyjająca atmosfera do działań organizacji patriotycznych. Wśród górników wielickich cały czas żywa była tradycja ich udziału w Powstaniu Krakowskim 1846 r. Wielu wieliczan wzięło również udział w walkach Powstania Styczniowego. [...]
W dniu 7 sierpnia 1914 r. 37 członków „Związku Strzeleckiego” dołączyło do Legionów Józefa Piłsudskiego, gdzie po włączeniu do 12. kompanii piechoty, utworzono z nich pluton wielicki. Pluton ten wraz z całymi Legionami wkroczył w granice zaboru rosyjskiego i wziął udział w nieudanej tzw. kampanii kieleckiej. 22 sierpnia 1914 r., w ramach reorganizacji Legionów pluton wielicki został włączony do 1 kompanii V batalionu I Brygady Legionów. W tej też formacji przetrwał aż do końca 1914 r. [...]

8 czerwca 1930 roku członkowie wielickiego Związku Legionistów Polskich otrzymali swój sztandar ufundowany przez mieszkańców. Pamiątką po wojennych czasach jest także Wielicka Tarcza Legionów, pochodząca z 1916 roku. Wypełniają ją symboliczne gwoździe wbijane przez tych, którzy przekazywali pieniądze na pomoc wdowom i sierotom po poległych legionistach.
Po odzyskaniu niepodległości Wieliczkę odwiedził Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski, który przyjechał do Wieliczki, aby spotkać się z władzami miasta i kierownictwem kopalni. Przy szybie Daniłowicza witały go tłumy wieliczan. Marszałek zwiedził też solne podziemia, gdzie mógł podziwiać m.in. grotę noszącą jego imię.

 

Obchodom święta towarzyszyły liczne wydarzenia kulturalne i sportowe, m.in. : „Wspólne Śpiewanie” w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym „Solne Miasto”, XV Wielicki Bieg Niepodległości, a także liczne koncerty pieśni patriotycznych.

Pełna galeria.

fot. FOTO Rogalska, T. Warczak

Tagi

GALERIA