Wydział Spraw Obywatelskich

 

ul. Powstania Warszawskiego 1

 

Budynek B

e-mail: wso@wieliczka.eu

 pok. 6 - KIEROWNIK WYDZIAŁU - Anna Piotrowska, tel. 12 26 34 115

 pok. 5 - Ewidencja ludności,  tel. 12 26 34 116

 pok. 4 - Dowody osobiste, tel. 12 26 34 117

 

Do podstawowych zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należą w szczególności sprawy:


1) wydawania dowodów osobistych,
2) wydawania zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,
3) prowadzenia ewidencji ludności, przyjętych zgłoszeń meldunkowych,
4) wymeldowań i zameldowań w trybie administracyjnym,
5) rejestracji zdarzeń meldunkowych: zameldowań i wymeldowań z pobytów stałych i czasowych, zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
6) wydawania zaświadczeń o meldunku oraz danych własnych,
7) udostępniania danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru dowodów osobistych na wniosek,
8) wykonywania czynności meldunkowych na pobyt stały oraz czasowy dotyczący obywateli polskich oraz cudzoziemców,
9) prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,
10) wykonywania zadań z zakresu organizacji i przeprowadzania Narodowego Spisu Powszechnego,  

11) nadawania numeru PESEL.                                                                                                 

 

Przyjmowanie wniosków w sprawie wydawania dowodów osobistych:

 

Poniedziałek - od 8.00 do 16.30
Wtorek - od 8.00 do 15.30
Środa - od 8.00 do 15.30
Czwartek - od 8.00 do 15.30
Piątek od - 8.00 do 15.30

 

Więcej informacji oraz potrzebne wnioski na stronie: Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wieliczka

 

 

Tagi