Copyright 2002-2014 Interaktywna Polska Wed, 25 Jun 2014 12:58:51 EDT rssnews http://www.wieliczka.eu http://www.wieliczka.eu pl-pl Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje http://www.wieliczka.eu/pl/201129/14086/naczelnik-urzedu-skarbowego-w-wieliczce-informuje.html <img src="http://www.wieliczka.eu/mfiles/201129/3/14086/i/640-359/urz-d-skarbowy_sk-1511447488.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/> Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców. Bezpłatne badania i konsultacje lekarskie w SPZLO Wieliczka http://www.wieliczka.eu/pl/201129/14082/bezplatne-badania-i-konsultacje-lekarskie-w-spzlo-wieliczka.html <img src="http://www.wieliczka.eu/mfiles/201129/3/14082/i/640-359/bezplatne-badania-i-konsulracje-w-SPZLO-w-Wieliczce-1511436305.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/> Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego przy ul. Szpunara 20 w Wieliczce zaprasza na bezpłatne badania i konsultacje lekarskie, które przeprowadzić będzie można w dniach 25 listopada i 9 grudnia 2017 r. Serdecznie zapraszamy. W Y K A Z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka, przeznaczonej do dzierżawy na okres od 01.01.2018 r. do 13.07.2019 r. http://www.wieliczka.eu/pl/201748/14078/w-y-k-a-z-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-wieliczka-przeznaczonej-do-dzierzawy-na-okres-od-1-1-218-r-do-13-7-219-r-.html Część działki ewid. nr 378/12 o powierzchni 0,0002 ha położonej w Wieliczce obr.1, stanowiącej własność Gminy Wieliczka, objętej księgą wieczystą nr KR1I/00018914/7. Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego http://www.wieliczka.eu/pl/201129/14064/obwieszczenie-wojewody-malopolskiego.html <img src="http://www.wieliczka.eu/mfiles/201129/3/14064/i/640-359/malopolska1-1510757222.png" align="left" vspace="5" hspace="5"/> Wojewoda Małopolski zawiadamia, że z wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A., w dniu 7 listopada 2017 r. zostały wydane prawa własności nieruchomości zajętych pod linie kolejowe na rzecz Skarbu Państwa oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków, nbudowli i urządzeń znajdujących się na tym gruncie na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A.: Przebudowa ul. Artura Grottgera http://www.wieliczka.eu/pl/201129/14063/przebudowa-ul-artura-grottgera.html <img src="http://www.wieliczka.eu/mfiles/201129/3/14063/i/640-359/TW1_6186-1510755297.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/> W związku z pracami przygotowawczymi do wykonywania nawierzchni asfaltowej na ul. Artura Grottgera, w dniach 16-18 XI 2017 r. będą występować okresowe przerwy w możliwości przejazdu. Prosimy o wybieranie alternatywnych dróg przejazdu i wjazdu do centrum Wieliczki. Za utrudnienia przepraszamy! XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej http://www.wieliczka.eu/pl/201129/14060/xliii-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej.html <img src="http://www.wieliczka.eu/mfiles/201129/3/14060/i/640-359/DSC_3845-1510664813.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/> Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec zwołuje XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wieliczce na dzień 14 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 15:00 w sali konferencyjno- widowiskowej „Magistrat” w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1. WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka, przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat http://www.wieliczka.eu/pl/201748/14056/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-wieliczka-przeznaczonej-do-dzierzawy-na-okres-do-3-lat.html Część działki ewid. nr 1086 o powierzchni 200 m² położonej w Wieliczce obr.1, stanowiąca własność Gminy Wieliczka objęta księgą wieczystą nr KR1I/00026008/2. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka, przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat http://www.wieliczka.eu/pl/201748/14048/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-wieliczka-przeznaczonej-do-dzierzawy-na-okres-do-3-lat.html Część działki ewid. nr 908/3 o powierzchni 120 m² położonej w Wieliczce obr. 1, którra nie ma założonej księgi wieczystej. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka, przeznaczonej do dzierżawy na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. http://www.wieliczka.eu/pl/201748/14047/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-wieliczka-przeznaczonej-do-dzierzawy-na-okres-od-1-1-218-r-do-31-12-218-r-.html Część działki ewid. nr 606/3 o powierzchni 1,56 m² położonej w Wieliczce obr. 1, objęta księgą wieczystą nr KR1I/00026451/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce – III Wydział Ksiąg Wieczystych.. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka, przeznaczonej do dzierżawy na okres do 10 lat. http://www.wieliczka.eu/pl/201748/14046/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-wieliczka-przeznaczonej-do-dzierzawy-na-okres-do-1-lat-.html Część działki nr 517 o powierzchni 2,8500 ha położonej w miejscowości Brzegi, stanowiącej własność Gminy Wieliczka objęta księgą wieczystą nr KR1I/00028103/2. wykaz nieruchomości której Gmina Wieliczka jest właścicielem, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat. http://www.wieliczka.eu/pl/201748/14045/wykaz-nieruchomosci-ktorej-gmina-wieliczka-jest-wlascicielem-przeznaczonych-do-dzierzawy-na-okres-do-3-lat-.html Działka nr 313 o powierzchni 20 m² położona w Czarnochowicach, gmina Wieliczka stanowiąca własność Gminy Wieliczka objęta księgą wieczystą nr KR1I/00019984/5. wykaz nieruchomości której Gmina Wieliczka jest właścicielem, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat. http://www.wieliczka.eu/pl/201748/14044/wykaz-nieruchomosci-ktorej-gmina-wieliczka-jest-wlascicielem-przeznaczonych-do-dzierzawy-na-okres-do-3-lat-.html Część działki ewid. nr 166/15 o powierzchni 50 m² położonej w Czarnochowicach, gmina Wieliczka stanowiącej własność Gminy Wieliczka, objętej księgą wieczystą nr KR1I/00019984/5 Wykaz nieruchomości której Gmina Wieliczka jest właścicielem, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat http://www.wieliczka.eu/pl/201748/14043/wykaz-nieruchomosci-ktorej-gmina-wieliczka-jest-wlascicielem-przeznaczonych-do-dzierzawy-na-okres-do-3-lat.html Część działki ewid. nr 166/15 o powierzchni 250 m² położonej w Czarnochowicach, gmina Wieliczka stanowiącej własność Gminy Wieliczka, objętej księgą wieczystą nr KR1I/00019984/5. Bezpłatnie szkolenie w urzędzie skarbowym http://www.wieliczka.eu/pl/201129/14037/bezplatnie-szkolenie-w-urzedzie-skarbowym.html <img src="http://www.wieliczka.eu/mfiles/201129/3/14037/i/640-359/urz-d-skarbowy-1510040716.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/> Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce zaprasza na bezpłatne szkolenie z cyklu "WTORKI Z JPK", które odbędzie się 07 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w sali 300 na III piętrze w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wieliczce, ul. Zamkowa 2. Zapraszamy Ogłoszenie dla właścicieli lasów prywatnych http://www.wieliczka.eu/pl/201129/14025/ogloszenie-dla-wlascicieli-lasow-prywatnych.html <img src="http://www.wieliczka.eu/mfiles/201129/3/14025/i/640-359/las-prywatny-1509448313.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/> Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka działając zgodnie z art. 21 pkt. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 788 z późn. zm.) informuje, że wykłada do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych z terenów sołectw Chorągwica i Koźmice Wielkie, Gmina Wieliczka. Komunikat http://www.wieliczka.eu/pl/201129/14022/komunikat.html <img src="http://www.wieliczka.eu/mfiles/201129/3/14022/i/640-359/DSC_3845-1509446679.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/> Informujemy, że w dniu 2 listopada 2017 r. Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy. Organizacja ruchu podczas Dnia Wszystkich Świętych w Wieliczce http://www.wieliczka.eu/pl/201129/14009/organizacja-ruchu-podczas-dnia-wszystkich-swietych-w-wieliczce.html <img src="http://www.wieliczka.eu/mfiles/201129/3/14009/i/640-359/cmen-1509098357.JPG" align="left" vspace="5" hspace="5"/> Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce informuje o zmianach w organizacji ruchu oraz zasadach dotyczących organizacji uroczystości Dnia Wszystkich Świętych 2017 r. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami. XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej http://www.wieliczka.eu/pl/201129/14001/xlii-nadzwyczajna-sesja-rady-miejskiej.html <img src="http://www.wieliczka.eu/mfiles/201129/3/14001/i/640-359/Magistrat-1508937668.JPG" align="left" vspace="5" hspace="5"/> Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec zwołuje XLII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Wieliczce na dzień 30 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjno- widowiskowej „Magistrat” w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1. Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska przed hałasem http://www.wieliczka.eu/pl/201129/14000/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem.html <img src="http://www.wieliczka.eu/mfiles/201129/3/14000/i/640-359/malopolska1-1508914598.png" align="left" vspace="5" hspace="5"/> Województwo Małopolskie przystępuje do przygotowania aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego, który obejmie tereny dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny. Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii http://www.wieliczka.eu/pl/201129/13999/komunikat-malopolskiego-wojewodzkiego-lekarza-weterynarii.html <img src="http://www.wieliczka.eu/mfiles/201129/3/13999/i/640-359/lis-1508913490.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/> Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 2 do 12 listopada 2017 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.