WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka, przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Część działki ewid. nr 1086 o powierzchni 200 m² położonej w Wieliczce obr.1, stanowiąca własność Gminy Wieliczka objęta księgą wieczystą nr KR1I/00026008/2.

WYKAZ

Tagi