W Y K A Z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka, przeznaczonej do dzierżawy na okres wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka, przeznaczonej do dzierżawy na okres od 01.01.2018 r. do 13.07.2019 r.

Część działki ewid. nr 378/12 o powierzchni 0,0002 ha położonej w Wieliczce obr.1, stanowiącej własność Gminy Wieliczka, objętej księgą wieczystą nr KR1I/00018914/7.

WYKAZ

Tagi