W Y K A Z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka, przeznaczonej do dzierżawy na okres od 01.01.2018 r. do 13.07.2019 r.

Część działki ewid. nr 378/12 o powierzchni 0,0002 ha położonej w Wieliczce obr.1, stanowiącej własność Gminy Wieliczka, objętej księgą wieczystą nr KR1I/00018914/7.

WYKAZ

Tagi