Wiadomości

Piątek, 26 czerwca 2020

Zdalna Szkoła+ w Mieście i Gminie Wieliczka

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Program ten głównie skierowany jest do rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu do 37 uczniów z 6 szkół podstawowych trafiły laptopy wraz z zestawami słuchawkowym. Laptopy pozwolą uczniom na kontynuację nauki w warunkach domowych. Kiedy lekcje powrócą do szkół, zakupiony sprzęt również trafi do placówek i pozostanie na wyposażeniu szkoły, aby wszyscy uczniowie mogli z niego korzystać.

 

Warto dodać, że Miasto i Gmina Wieliczka brała udział także w pierwszej edycji konkursu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” pozyskując grant w wysokości: 92 772,75 zł na zakup 35 laptopów.