Wiadomości

Piątek, 31 lipca 2020

Komunikat Burmistrza Wieliczki - Sułków | Zabawa

 

1. Stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie:

- ZABAWY

- ul. Zielna

- SUŁKOWA z wyłączeniem posesji nr: 2, 4, 5, 24, 56, 77, 80, 87, 110, 120, 149, 150, 191, 193, 247, 303, 319, 330, 369, 415, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714 oraz działki 10/1

 


2. Braku przydatności wody do spożycia na terenie:

- SUŁKOWA na posesjach nr: 2, 4, 5, 24, 56, 77, 80, 87, 110, 120, 149, 150, 191, 193, 247, 303, 319, 330, 369, 415, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714 oraz działki 10/1)

 

W związku z tym w:

- SUŁKOWIE pod nr 2, 4, 5, 24, 56, 77, 80, 87, 110, 120, 149, 150, 191, 193, 247, 303, 319, 330, 369, 415, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714 oraz działce 10/1 zakazuje się korzystania z wody pochodzącej z instalacji wodnej Wodociągu Publicznego Wieliczka do spożywania przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców. Woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, tj. do spłukiwania wody w toalecie.

 

Woda zdatna do picia będzie dostarczana beczkowozami i w butelkach.

Komunikat obowiązuje od 31 lipca 2020 r. do odwołania.

Miejsko-Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pracuje nadal, do usunięcia skażenia wodociągu.

 

KOMUNIKATY PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W WIELICZCE