Wiadomości

Poniedziałek, 20 listopada 2023

„Reaguj, chrońmy dzeci przed przemocą”

 
 
Wyposaża także w narzędzia, aby móc niezwłocznie i skutecznie reagować w sytuacji, kiedy dostrzeżemy najmniejsze choćby przejawy krzywdy, przemocy wobec innych. Niemniej przy całym systemie wsparcia zawsze potrzebna jest nasza czujność, uważność, wrażliwość.
 
 
Nie bądźmy obojętni! Reagujmy.
 
 
Dziękujemy za przeprowadzenie kolejnej edycji wspaniałej akcji, która jednoczy nas wszystkich.