Ruszają szkolenia dla organizacji pozarządowych

Europejska Wspólnota Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Urzędem Miasta i Gminy Wieliczka oraz Starostwem Powiatowym w Wieliczce zaprasza na szkolenia, których celem jest podniesienie potencjału organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wielickiego. Pierwsze zajęcia już we wrześniu.

 


"Europejska Akademia NGO" to całkowicie bezpłatne dwudniowe szkolenia o następującej tematyce:
  • Programy Wspólnotowe Unii Europejskiej, przede wszystkim dotyczące młodzieży i edukacji dorosłych,

  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki, komponenty regionalne realizowane w województwie małopolskim.

Program szkoleń został specjalnie dostosowany do specyfiki lokalnych organizacji z powiatu wielickiego. W ramach szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę o możliwościach realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich. Poznają specyfikę przygotowania projektów, napisania wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu. Nauczą się jak sprawnie i bez problemu przejść ocenę formalną i uzyskać sukces w ocenie merytorycznej, zakończony przyznaniem dofinansowania. Szkolenia w ramach Akademii to wcale nie zagadnienia teoretyczne. Nacisk położony będzie na część warsztatową, umożliwiającą każdej zainteresowanej organizacji skonstruowanie projektu. Ponadto, w ramach projektu, zainteresowane organizacje skorzystają z indywidualnego doradztwa, które pomoże w dopracowaniu wniosku aplikacyjnego.

Uczestnictwo przedstawicieli organizacji działających na terenie powiatu wielickiego jest całkowicie bezpłatne. Wystarczy wypełnić formularz i przesłać go do organizatora.

Korzyści z uczestnictwa:

  • nabycie umiejętności identyfikowania projektów możliwych do realizowania w ramach programów wspólnotowych,

  • zdobycie wiedzy z zakresu możliwości, jakie dają fundusze unijne dla lokalnych NGO,

  • zdobycie wiedzy w zakresie źródeł finansowania projektów i przygotowywania wniosku,

  • poznanie narzędzi i technik umożliwiających opracowanie skutecznego i dobrego projektu/wniosku,

  • poznanie szczegółowych zasad związanych z aplikowaniem, oceną wniosku i przyznaniem dofinansowania,

  • pozyskanie wiedzy na temat realizacji projektów i związanych z tym wymogów,

  • uzyskanie imiennego certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę.


Wieliczka - terminarz

Moduł: Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla NGO

6 września 2008 roku, godz. 9.00-16.00.
Wprowadzenie: jakie programy, dla kogo, na co.

20 września 2008 roku, godz. 9.00-16.00.
Warsztaty przygotowania i realizacji projektów.

Moduł: Programy Wspólnotowe Unii Europejskiej

11 października 2008 roku, godz. 9.00-16.00
Wprowadzenie: jakie programy, dla kogo, na co.

25 października 2008 roku, godz. 9.00-16.00
Warsztaty przygotowania i realizacji projektów.

Zapraszamy do Europejskiej Akademii NGO!

Więcej informacji o projekcie, terminy spotkań oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej www.ewrp.eu

Kontakt: Marcin Węc, tel. 0-501-027-527, mwec@ewrp.eu

 

                                                                                                                                 GS

Tagi