Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce
ul. Henryka Sienkiewicza 13,
32-020 Wieliczka

Godziny pracy poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:05

tel. 12 288 01 38, 12 288 01 39
fax. 12 289 05 00
e-mail: wieliczka@psse.malopolska.pl
ePUAP: /pssewieliczka/skrytka

strona internetowa: https://wieliczka.psse.malopolska.pl