Wyniki wyszukiwania dla frazy: pożyczki przez internet

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieliczka, przeznaczonych do dzierżawy

Poniedziałek, 9 września 2019 Działka numer 186/3 o powierzchni 1,0700 ha, położonej w Wieliczce obr.1, objętej KR1I/00022949/2, stanowiącej własność Gminy Wieliczka.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka, przeznaczonej do sprzedaży

Poniedziałek, 9 września 2019 Działka numer 104/27 o powierzchni 0,0022 ha, położona w Małej Wsi, objęta Księgą Wieczystą KR1I/00026479/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce – III Wydział Ksiąg Wieczystych.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kokotowie, stanowiącej własność Gminy Wieliczka

Poniedziałek, 12 sierpnia 2019 Działka numer 4/26 o powierzchni 1,0819 ha objęta księgą wieczystą numer KR1I/00020070/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kokotowie, stanowiącej własność Gminy Wieliczka

Poniedziałek, 12 sierpnia 2019 Działka numer 4/24 o powierzchni 4,9229 ha położona w Kokotowie objęta księgą wieczystą numer KR1I/00020070/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka, przeznaczonej do dzierżawy na okres do 20 lat

Poniedziałek, 22 lipca 2019 Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Wieliczka położona jest w Wieliczce obszar 1, składa się z działki ewid. nr 1889 oraz część działki ewid. nr 271/4 o łącznej powierzchni 0,6000 ha, dla których prowadzone są księgi wieczyste KR1I/00010944/0 i KR1I/00024547/8 przez Sąd Rejon

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Węgrzcach Wielkich, stanowiących własność Gminy Wieliczka.

Czwartek, 18 lipca 2019 Działki numer: 1732 o powierzchni 0,0996 ha, 1733 o powierzchni 0,1085 ha położone w Węgrzcach Wielkich, objęte księgą wieczystą nr KR1I/00010902/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Czwartek, 18 lipca 2019 Działki numer: 171/1 o powierzchni 0,0300 ha położona w Czarnochowicach, objęta księgą wieczystą nr KR1I/00019984/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieliczka, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Czwartek, 18 lipca 2019 Działki numer: 1754 o powierzchni 0,1224 ha, 1757 o powierzchni 0,1203 ha, 1879 o powierzchni 0,1387 ha położone w miejscowości Węgrzce Wielkie objęte KR 1I/00010902/4.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka, przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Czwartek, 27 czerwca 2019 Część działki ewid. nr 416 o powierzchni 15m2, położonej w Wieliczce obr. 1, stanowiącej własność Gminy Wieliczka, objętej księgą wieczystą nr KR1I/00015055/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce – III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieliczka, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wtorek, 11 czerwca 2019 Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, działając zgodnie z oraz art. 35, ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka, przeznaczonej do sprz

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieliczka, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wtorek, 11 czerwca 2019 Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, działając zgodnie z oraz art. 35, ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka, przeznaczonej do sprz

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieliczka, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wtorek, 14 maja 2019 Działki numer: 1732 o pow. 0,0996 ha, 1733 o pow. 0,1085 ha położone w miejscowości Węgrzce Wielkie, objęte KW KR 1I/00010902/4.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieliczka, przeznaczonych do sprzedaży

Wtorek, 14 maja 2019 Działki numer 792/9 o powierzchni 0,1123 ha, 792/10 o powierzchni 0,1196 ha, 792/11 o powierzchni 0,1217 ha, 792/12 o powierzchni 0,1127 ha położone w Kokotowie, objęte księgą wieczystą numer KR1I/00019891/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce – III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieliczka, przeznaczonych do sprzedaży

Wtorek, 14 maja 2019 Działki numer 792/2 o powierzchni 0,1003 ha, 792/3 o powierzchni 0,1002 ha, 792/4 o powierzchni 0,1001 ha, 792/5 o powierzchni 0,1002 ha położone w Kokotowie, objęte księgą wieczystą numer KR1I/00019891/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce – III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka, przeznaczonej do dzierżawy na okres do 9 lat

Poniedziałek, 29 kwietnia 2019 Działka ewid. nr 985/3 o powierzchni 57 m² położona w Wieliczce obr. 1, stanowiąca własność Gminy Wieliczka, objęta księgą wieczystą KW22116.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka, przeznaczonej do zamiany

Czwartek, 18 kwietnia 2019 Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej numer 2/15 o powierzchni 0,8155 ha, działki ewidencyjnej numer 2/18 o powierzchni 0,0021 ha oraz działki ewidencyjnej numer 2/19 o powierzchni 1,0935 ha położona w Kokotowie objęta księgą wieczystą KR1I/00020070/5 prowadzoną przez Są

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka, przeznaczonej do użyczenia na okres do 3 lat

Czwartek, 18 kwietnia 2019 Część działki ewid. nr 825 o powierzchni 0,2693 ha położona w Wieliczce obręb 2, stanowi własność Gminy Wieliczka, objęta jest księgą wieczystą nr KR1I/00012319/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce - III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Poniedziałek, 8 kwietnia 2019 Część działki nr 1752/15 o powierzchni 30 m2, położonej w Wieliczce obr. 1, stanowiącej własność Gminy Wieliczka, objętej księgą wieczystą nr KR1I/00051478/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce – III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Poniedziałek, 8 kwietnia 2019 Działka ewid. nr 119/29 o powierzchni 748 m2, położona w Wieliczce obr. 1, stanowiąca własność Gminy Wieliczka, objęta księgą wieczystą nr KR1I/00000275/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce – III Wydział Ksiąg Wieczystych.