Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

 

Informacje dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U z 2018 r. poz. 1716) umieszczone są na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:
 

 

www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/

 

 

Wzory pism:

Oświadczenie przedsiębiorcy, że nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej

wersja edytowalna wersja PDF

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej

wersja edytowalna wersja PDF

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

wersja edytowalna wersja PDF

Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty

wersja edytowalna wersja PDF