XLVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wieliczce

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec zwołuje XLVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Wieliczce na dzień 15 lutego 2018 roku (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjno- widowiskowej „Magistrat” w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/537/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka.

  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018.

  4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na finansowanie zadania własnego na 2018 rok.

  5. Uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2018 – 2021”.

  6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar A.

  7. Uchwała w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza dotyczących pozyskania terenu dla utworzenia strefy ochrony widokowej pomnika na Wzgórzu Kaim.

  8. Uchwała w sprawie bezprzetargowego wynajmu lokalu użytkowego położonego w Wieliczce ul. Daniłowicza 27 na rzecz dotychczasowego najemcy.

  9. Zakończenie obrad.

Tagi

GALERIA