Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV
Piątek, 17 maja 2024

Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV

16 lutego 2018 r. burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podpisał umowę na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Projektu pn. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV.

Projekt pn. „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka”
Poniedziałek, 4 marca 2024

Projekt pn. „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka”

W dniu 24 kwietnia 2021 r. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podpisał umowę na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Projektu pn. „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka”.

Zagospodarowanie terenu Stok pod Baranem na cele rekreacyjne
Środa, 20 lipca 2022

Zagospodarowanie terenu Stok pod Baranem na cele rekreacyjne

16 lutego 2018 r. burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podpisał umowę na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Projektu pn. „Zagospodarowanie terenu Stok pod Baranem na cele rekreacyjne”

Utworzenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Środa, 20 lipca 2022

Utworzenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności...

Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej w Węgrzcach Wielkich
Środa, 22 września 2021

Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej w Węgrzcach Wielkich

W dniu 19.12.2017r. Gmina Wieliczka podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę nr RPMP.03.01.01-12-0432/17-00-XVII/487/FE/17 o dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z...