Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV

16 lutego 2018 r. burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podpisał umowę na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Projektu pn. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV.

 

 

A K T U A L N O Ś C I : 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PRZYŁĄCZA DO KANALIZACJI SANITARNEJ - SIERCZA

 

Gmina Wieliczka oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. realizując Projekt „Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV” informuje, że istnieje możliwość podłączenia do nowo wybudowanej kanalizacji zrealizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka Wodno – Ściekowa w aglomeracjach.

 

 

W związku z odbiorem częściowym sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Siercza zwracamy się z serdeczną prośbą o podłączanie nieruchomości do wykonanego uzbrojenia podziemnego. Możliwość taka istnieje w sposób grawitacyjny lub grawitacyjno – pompowy po wystąpieniu do ZGK w Wieliczce Sp. z o.o. Dział Techniczny ul. Słowackiego 10, Wieliczka tel.: 12 278 34 55, 12 291 48 52, 12 291 48 66 w celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji (wniosek dostępny jest w ZGK – ul. Słowackiego 10 oraz na stronie www.zgk.wieliczka.eu).

 

Należy zaznaczyć, że zawarcie umowy o odbiór ścieków sanitarnych, a tym samym odbiór ścieków, nastąpi po dokonaniu całkowitego odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego. Jednocześnie informujemy, że dla sprawniejszego przeprowadzenia tego procesu, istnieje możliwość wykonania jednego projektu przyłączy dla grupy domów lub nawet dla całej miejscowości.

 

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem, wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem właściciela posesji.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela:

  • Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. adres: ul. J. Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka, tel. 12 291 48 06, faks 12 291 48 05
  • Jednostka Realizująca Projekt Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, adres: ul. H. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka, tel. 12 26 34 328

 

 

 


 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PRZYŁĄCZA DO KANALIZACJI PROJEKTU „BUDOWA KANALIZACJI W GMINIE WIELICZKA – ETAP IV”

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. oraz Jednostka Realizująca Projekt „Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV” informuje, że istnieje możliwość podłączenia do nowo wybudowanej kanalizacji zrealizowanej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka Wodno – Ściekowa w aglomeracjach dla zadania Z2 Budowa kanalizacji sanitarnej - Lednica Górna Sułków.

 

Możliwość taka istnieje po spełnieniu poniższych warunków:

  1. wystąpieniu do ZGK w Wieliczce Sp. z o.o. (Dział Techniczny: wnioski, projekty, uzgodnienia) ul. Słowackiego 10, Wieliczka tel.: 12 278 34 55, 12 291 48 52, 12 291 48 66) z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do kanalizacji sanitarnej wraz z załącznikiem tj. mapą zasadniczą z ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej) z zaznaczoną trasą przebiegu projektowanej kanalizacji. (wniosek dostępny jest w ZGK – ul. Słowackiego 10 oraz na stronie www.zgk.wieliczka.eu), natomiast mapa zasadnicza dostępna jest w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego ul. Słowackiego 29 w Wieliczce),
  2. Wykonanie dokumentacji technicznej i uzgodnienie jej w ZGK w Wieliczce Sp. z o.o.
  3. Złożenie w Starostwie Powiatowym zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót,
  4. odbiorze technicznym przez ZGK wybudowanego przyłącza (w pierwszym etapie po wykonaniu robót ulegających zakryciu, tj. po ułożeniu, a przed zasypaniem rur danego przyłącza kanalizacyjnego),

 

Należy zaznaczyć, że zawarcie umowy o odbiór ścieków sanitarnych, a tym samym odbiór ścieków, nastąpi po dokonaniu całkowitego odbioru technicznego sieci kanalizacyjnej w zakresie umożliwiającym docelowe odprowadzenie ścieków.


Jednocześnie informujemy, że dla sprawniejszego przeprowadzenia tego procesu, istnieje możliwość wykonania jednego projektu przyłączy dla grupy domów lub nawet dla całej miejscowości.


Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela:

  • Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. adres: ul. J. Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka, tel. 12 291 48 06, faks 12 291 48 05
  • Jednostka Realizująca Projekt Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, adres: ul. H. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka, tel. 12 26 34 328


Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem, wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej należy do obowiązków właściciela posesji.

 

  

Całkowita wartość projektu to blisko 160 000 000 zł, wartość dofinansowania unijnego – ok. 110 000 000 ., wkład własny 50 000 000 zł. Inwestycja ta pozwoli na budowę nowoczesnej infrastruktury wodociągowej oraz ok. 100 km kanalizacji. Dostęp do kanalizacji zyska ok. 7000 mieszkańców gminy.

 

Sieć sanitarna powstanie w: Czarnochowicach, Golkowicach, Grabówkach, Koźmicach Wielkich, Lednicy Górnej, Mietniowie, Pawlikowicach, Podstolicach, Sierczy, Sułkowie, Sygneczowie, Rożnowej oraz w Wieliczce-Bogucicach.

 

 

Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV

 

Zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów unijnych realizowanych przez Gminę Wieliczka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

POSTĘP PRAC - GALERIA PROJEKTU
- zdjęcia z budowy kanalizacji
- zdjęcia z budowy Stacji Uzdatniania Wody