Nowy etap w działaniach na rzecz ochrony powietrza w Gminie Wieliczka

Wśród wielu działań z zakresu podnoszenia jakości życia mieszkańców gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka podejmował i podejmuje działania mające na celu poprawę jakości powietrza w naszej gminie.

 

Są to działania edukacyjne, informacyjne oraz mające na celu pozyskanie środków finansowych, które pomogą właścicielom wymienić stare piece na nowoczesne, efektywne i ekologiczne urządzenia do ogrzewania domów.

 

Jedną z możliwości był zakończony w październiku 2023 roku Projekt pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w  gminie Wieliczka” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). Efektem prowadzonego przez gminę Wieliczka programu o całkowitej wartości 14 405 428,15 zł  jest 1460  zlikwidowanych pieców węglowych.

 


Pomoc w sfinansowaniu wymiany kotłów i pieców miała również znaczący wpływ na poprawę jakości powietrza w gminie, za co dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w programie.  

 


Mimo, iż program został zakończony, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, pragnie zapewnić mieszkańców, że nadal będą mogli korzystać z usług i pomocy Zespołu Ekodoradców Gminy Wieliczka w zakresie dotacji z programu "Czyste Powietrze" .

 

Zespół przyjmuje w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. B. Limanowskiego 32, Referat ds. Działań Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza.

 

ZAPRASZAMY!!!

 

 


 

Informacje szczegółowe można uzyskać kontaktując się z Ekodoradcami
pod nr telefonu: 12-263-42-45,  12-263-42-46, 12-263-42-47 oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. B. Limanowskiego 32, 32-020 Wieliczka, parter.

mail: powietrze@wieliczka.eu

 


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Adres: ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków    |   tel. 12 422 94 90 w.1
Mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl 
Strona www: www.wfos.krakow.pl