Stowarzyszenie "Klub Przyjaciół Wieliczki"

 

> > > A K TU A L N O Ś C I < < <

 

 

Lipiec 2024 r.


 

4.07. (czwartej) godz. 10.00 - wycieczka KPW do Krakowa -zbiórka przy pomniku Floriana Straszewskiego -z przewodniczką zwiedzamy Planty.

 

7.07. (niedziela) godz.15.00 - Zakrzów w gminie Niepołomice-Dzień otwarty w Zagrodzie Apolonii

 

15.07. (poniedziałek) o godz.11.30 wyjazd busem z Wieliczki do Kłaja na zwiedzanie Izby Regionalnej im. Dionizego Kołodziejczyka.

 

17.07. (środa) godz. 9.30 - 19 spotkanie Zarządu KPW XVIII kadencji władz w Wielickim Centrum Kultury - Wieliczka Rynek Górny 6.

 

26.07. (piątek) godz.9.00-13.30 - w Wieliczce w sali „Magistrat“ UMiG ul. Powstania Warszawskiego 1- IV Turniej Szachowy o puchar przejściowy „Pierścień św. Kingi”

 

31.07.(środa) godz.16.00 - w Wieliczce w sali „Magistrat“ UMiG ul. Powstania Warszawskiego 1. - 54 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! trzecie z serii: „Młodzi wieliczanie ich talenty”.

Zapisy u p. Haliny Dyląg nr tel.600 953 199.

 

 

Czerwiec 2024 r.


 

12.06. (środa)  godz. 15.15  - 17 spotkanie Zarządu KPW XVIII kadencji władz w Wielickim Centrum Kultury - Wieliczka Rynek Górny 6.

 

13.06. (wtorek) godz. 12.00 - wycieczka KPW do Krakowa do Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ przy ul. Gronostajowej 5. Zapisy u p. Haliny Dyląg nr tel.600 953 199.

 

16.06. (niedziela) godz. 18.00 -   w Domu Kultury na Grabiu prelekcja Tomasza Pieprzycy z KPW pt. „Wśród meandrów współistnienia: o Wiśle i Grabiu, o rybołówstwie, powodziach, flisie, meandrach…”.

 

19.06. (środa)  godz. 16.00 - w Wieliczce w sali „Magistrat“ UMiG ul. Powstania Warszawskiego 1.  - 52 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie”  Bis! pt. „Święta Kinga (1234-1292), patronka Wieliczki-Pamiętamy w 25.rocznicę (1999-2024) Jej  kanonizacji w Starym Sączu przez Ojca Świętego Jana Pawła II”.

 

26.06. (środa) godz.16.00 - w Wieliczce w sali „Magistrat“ UMiG ul. Powstania Warszawskiego 1.  - 53 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie”  Bis! pt.  „Apolonia Ptak z Jankówki w Gminie Wieliczka - proza „ZIELONE POJĘCIE dużym dzieciom do poduszki” (2024) i inne książki z ostatnich lat.”

 

27.06. (środa)  godz. 9.30  - 18 spotkanie Zarządu KPW XVIII kadencji władz w Wielickim Centrum Kultury - Wieliczka Rynek Górny 6.

 

 

Maj 2024 r.


 

2.05. (czwartek) 2024 r. godz.11.00 - udział delegacji KPW w Święcie Flagi w Koźmicach Wielkich przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej.

 

3.05 (piątek) 2024 r. o godz.10.00-tej w Wieliczce msza św. w kościele św. Klemensa, a następnie składanie kwiatów przy Pomniku Odrodzenia Polski - udział delegacji KPW w obchodach 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 .05.1791 r.

 

8.05. (środa) 2024 r. o godz.15.15 - w Wielickim Centrum Kultury -16 Zarząd KPW

 

10.05. (piątek) 2024 r. o godz.8.15-tej  w Wieliczce w Urzędzie Miasta i Gminy w sali „Magistrat”  konkurs drużynowy dla szkół podstawowych, dla uczniów z  klas IV-VI  pt. „Znam legendy o świętej Kindze (1234-1292)” w 25.rocznicę kanonizacji świętej Kingi (1999-2024), patronki Wieliczki i górników solnych.


16.05. (czwartek) 2024 r. godz.10.00 wycieczka KPW z przewodnikiem do Muzeum Narodowego Banku Polskiego w Krakowie przy ul. Basztowej 20.

 

29.05.(środa) 2024 r. o godz.16.00-tej  w Wieliczce w Urzędzie Miasta i Gminy w sali „Magistrat”  51 spotkaniu z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „W 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino (1944-2014) - ku pamięci wieliczan, żołnierzy bitwy o Monte Cassino”.

 

 

Kwiecień 2024 r.


 

10.04. (środa) godz. 15.15 - Wielickie Centrum Kultury, Rynek Górny 6 - 15 Zarząd KPW.

 

11.04. (czwartek) godz.16.00, w Krakowie w Collegium Novum ul. Gołębia 24, sala 52  - wykład dr  Michała Drahusa pt. „HADES - misja kosmiczna Uniwersytetu Jagiellońskiego” zaprasza Stowarzyszenia Absolwentów UJ przez Jadwigę Dudę,  członka.

 

12.04. (piątek) w Wieliczce obchody Dnia Pamięci Ofiar Katynia, w 84. rocznica Zbrodni Katyńskiej (1940-2024):  o godz.10.30 - akademia w Szkole Podstawowej nr 1, o godz.12.00-ej składanie kwiatów i zniczy przed tablicami:  na frontonie Domu Przedpogrzebowego oraz w kwaterze 34 Dębów Pamięci.

 

13.04. (sobota) o godz.16.00-tej w Wieliczce w  sali „Magistrat”- Spotkanie przy jajku święconym Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”

 

24. 04. (środa) 2024 r.  godz.16.00 - w Wieliczce w  sali „Magistrat” - 50 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Działalność Gminnej Rada Seniorów w Wieliczce w latach 2019-2024”.

 

25. 04. (czwartek) 2024 r.  godz.18.00 - Zamek Żupny - wernisaż wystawy fotograficznej "Praca górników w dawnych kopalniach".

 

 

Marzec 2024 r.


 

1.03. (piątek) - obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Wieliczce  o godz.12.00 przy Pomniku Odradzenia Polski przed tablicą ku pamięci 16-tu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, a o godz.16.00 tej  w Krakowie na Placu Inwalidów Wojennych  przy fundamencie pod pomnik z napisem „TYM CO STAWIALI OPÓR KOMUNIE W LATACH 1944-1956”.

 

2.03. (sobota) - Udział KPW w obchodach 770-lecie nadania przywileju lokacyjnego dla Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Staniątkach

 

3.03. (niedzela) - udział delegacji KPW w odsłonięciu w Dębicy pomnika mjr. Ludwika Marszałka, Żołnierza Wyklętego.

 

4.03. (poniedziałek) - Zarząd Małopolskiego Związku Regionanych Towarzystw Kultury w Krakowie

 

12.03. (wtorek) godz.10.00 - wycieczka  KPW do Krakowa do Muzeum Inżynierii Miejskiej na Kazimierzu ul. Wawrzyńca, na wystawę stałą  pt. „Miasto Technoczułość” z przewodnikiem

 

13.03. (środa)  godz. 15.15 - Wielickie Centrum Kultury - 14 Zarząd KPW.

 

14.03. (czwartek) godz.16.00 - w Krakowie w Collegium Novum ul Gołębia 24  - wykład prof. dr hab. Piotr Sztompki pt. „Wiarygodność dobro rzadkie a bardzo potrzebne” - zaprasza Stowarzyszenia Absolwentów UJ przez Jadwigę Dudę,  członka.

 

23.03. (sobota) godz.15.30 - I termin, godz.16.00 - II termin  w Wieliczce w  sali „Magistrat” Walne Zebranie Sprawozdawcze KPW za 2023 r.  

 

27. 03. (środa) 2024 r.  godz.16.00 - w Wieliczce w  sali „Magistrat” - 49 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Dzieje Powiatu Wielickiego w  Jubileusz 25 lat (1999-2024).”.

 

 

Luty 2024 r.


 

2.02. (piątek) godz.15.00 - w Podłężu złożenie kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym 50 Polaków zastrzelonych przez  Niemców 2.02.1944 r. w odwecie za zamach  Armii Krajowej 29.01.1944 r. na Generalnego Gubernatora Hansa Franka

 

5.02. (poniedziałek) godz.10.00 - Muzeum Miasta Krakowa - Krzysztofory - zwiedzanie  wystawy szopek krakowskich.

 

8.02. (czwartek) godz.16.00 w Krakowie w Collegium Novum wykład prof. dr hab. Jana Potempy pt. ‘Naukowe podstawy przysłowia: „darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby” -zaprasza Stowarzyszenia Absolwentów UJ przez Jadwigę Dudę,  członka.

 

10.02. (sobota) - Uroczystość w Krakowie - 84. rocznica pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRR

 

14.02. (środa)  godz.10.15 - WCK - 13 Zarząd KPW

 

18.02. (niedziela) godz.7.30 - udział delegacji KPW w Drodze Krzyżowej w Kopalni Soli „Wieliczka”

 

21.02. (środa) godz.10.00 - zbiórka w Krakowie przed Muzeum Armii Krajowej przy ul. Wita Stwosza 12- zwiedzamy z przewodnikiem.

 

21.02. (środa) 2024 r. w Wieliczce w Zamku Żupnym, w sali gotyckiej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum (TPM działa od 1993 r.)

 

26.02. (poniedziałek) godz.8.45 - spotkanie w Wieliczce przed tablicą na budynku Starostwa upamiętniającą ogłoszenie przez Edwarda Dembowskiego 24.02.1846 r. „Manifestu Rządu Narodowego” wzywającego wieliczan do udziału w powstaniu przeciw zaborcy - Austrii. O godz.10.00-tej spotkanie w Gdowie na cmentarzu przy mogile 154 powstańców krakowskich, ofiar bitwy pod Godowem 26.02.1846 r.

 

27.02.(wtorek) godz.12.00-tej  w Krakowie - Podgórzu na Rynku otwarcie wystawy na temat Powstania Krakowskiego w 1846 r. 

 

28.02. (środa) godz.16.00 - w Wieliczce w  sali „Magistrat” - 48 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Kodeks dyplomatyczny wielicki” wydany z polecenia Agenora Gołuchowskiego, namiestnika Galicji,  w 1872 r. we Lwowie.”.

 

29.02 (czwartek) godz. 18.00 w Bochni w auli św. Mikołaja prezentacja księżki Janiny Kęsek pt. "Bocheńska Saga - Ddomy i Ludzie"

 

 

Styczeń 2024 r.


 

 

5.01. (piątek) 2024 r. o godz.8-ej w kościele OO. Franciszkanów-Reformatów w Wieliczce - Msza św. w intencji śp. Jerzego Cholewy, brata Jadwigi Dudy, zmarłego 10.09.2023 r.

 

6.01. (sobota) 2024 r. godz.16.00- sala Magistrat - Spotkanie Opłatkowe i Noworoczne Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW). Zapisy do 3.01. na nr 12 278-29-38 Anna Kisiel.

 

8.01. (poniedziałek) 2024 r. spotkanie Opłatkowo-Noworoczne w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Niepołomickiej z udziałem delegacji KPW.

 

9.01. (wtorek) 2024 r.  o godz.10.00-tej  - zwiedzamy z przewodnikiem Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej  Manggha w Krakowie przy ul.  M. Konopnickiej 26.

 

10.01. (środa) 2024 r. - Noworoczne Spotkanie Środowisk Senioralnych w Wieliczce w sali „Magistrat”  z udziałem delegacji KPW.

 

10.01. (środa) 2024 r. godz.15.15 - Wielickie Centrum Kultury- 12 Zarząd KPW

 

11.01. (czwartek) 2024 r. godz.15.00 w Krakowie przy ul. Gołębiej 24 w auli Collegium Novum (I piętro) - wykład prof. dr. hab. Andrzeja Zolla pt. „Wartości konstytucyjne jako fundament społeczeństwa"- zaprasza Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Jadwigę Dudę, członek SAUJ.

 

17.01. (środa) 2024 r. Spotkanie Opłatkowe w komorze kopalnianej im. Alfonsa Długosza Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

 

20.01. (sobota) 2024 r. w Krakowie w Collegium Novum Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z udziałem delegacji KPW.

 

20.01. (sobota) 2024 r. Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne w Stowarzyszeniu Miłośników Bochniaków i  Miłośników Ziemi Bocheńskiej w Domu Bochniaków z udziałem delegacji KPW.

 

22.01. (poniedziałek) 2024 r.  godz.12.00 - Cmentarz Komunalny w Wieliczce - Tablica ku pamięci 23 powstańców styczniowych - 161 rocznica (1863-2024) wybuchu Powstania Styczniowego.

 

27.01. (sobota) 2024 r. godz.10.00 - w Krakowie Msza św. w kościele O. Karmelitów w intencji Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury, a po niej w Bibliotece Wojewódzkiej przy ul.  Rajskiej 1- Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne z udziałem delegacji KPW.

 

31. 01. (środa) 2024 r. godz.16.00- sala „Magistrat” - 47 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „400 lat  (1623-2023) Zakonu Franciszkanów-Reformatów w Wieliczce w  służbie Bogu i ludziom ”.

Uwaga o godz.14.30- zwiedzamy kościół i klasztor  Franciszkanów-Reformatów w Wieliczce. Zapraszamy!

 

 

Grudzień 2023 r.


 

4.12. (poniedziałek) godz. 12.00 w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce Apel Pamięci  w  80. tą rocznicę egzekucji 10 Polaków dokonanej przez Niemców 4.12.1943 r. w Wieliczce przy ul. E. Dembowskiego, a następnie składanie kwiatów przed pomnikiem. Po uroczystości udajemy się do podcieni „Sztygarówki” (u. E. Dembowskiego 2)i zapalamy znicz przed tablicą inż. górniczego Feliksa Piestraka (1868-1947).

 

13.12.(środa) godz. 15.15 - 11 spotkanie Zarząd KPW XVIII kadencji  w Wielickim Centrum Kultury.

 

13.12. (środa) Spotykanie w Wieliczce przy pomniku Odrodzenia Polski, przed tablicą  SOLIDARNOŚCI upamiętniającej ofiary stanu wojennego wprowadzonego w PRL-u 13.12.1981 r.

 

14.12. (czwartek) godz.16.00 - Kraków Collegium Novum UJ, sala 52 wykład prof. dr. hab. med. Macieja Małeckiego pt. „Cukrzyca choroba cywilizacyjna XXI wieku. Postępy w diagnostyce i leczeniu. Zaprasza Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Jadwigę Dudę, członka SAUJ.

19.12.2023 (wtorek) Spotkanie Opłatkowe Kół Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Okręgu Małopolski w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

27.12. (środa) godz.16.00 - Wieliczka, sala „Magistrat” - 46 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!” z serii: „Wielickie rodziny…We dwoje 50 lat i więcej…(16)”.

 

UWAGA! 6.01. (sobota).2024 r.  o godz16.tej w Wieliczce w  sali Magistrat”  Spotkanie Opłatkowe KPW - zgłoszenia udziału kierować do p. Anny Kisiel, skarbnik  tel. 12 278 39 38 lub 600 425 512 do 3.01.2024 r.


Zapisy na wydarzenia u p. Haliny Dyląg nr tel. 600 953 199

 


Opracowała Jadwiga Duda, prezes KPW

 

 

Listopad 2023 r.


 

1.11. (środa) w godz. 8.00 - 16.15  - XVIII  kwesta na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce prowadzona przez Społeczny Komitet Ratowania Zabytków  Cmentarza Komunalnego
w Wieliczce zorganizowany przez Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”

6.11. (poniedziałek) - 80. Rocznica rozstrzelania 10 Polaków w Wieliczce przy ul Henryka Sienkiewicza

7.11. (wtorek) godz.10.00 KPW zwiedza wystawę w Krakowie  pt. „Włodzimierz Tetmajer siła barw i temperamentu” w Muzeum Miasta Krakowa - Krzysztofory.

8.11.(środa) godz. 15.15 - 10 spotkanie Zarząd KPW XVIII kadencji  w Wielickim Centrum Kultury

10.11 (piątek) Wieliczanie z „Klubu Przyjaciół Wieliczki” na Wawelu na wystawie pt. „Obraz Złotego Wieku”

10.11. (piątek) w Porębie k. Zawiercia w Szkole Podstawowej nr 1 odsłonięto tablice ku pamięci Antoniego Szapera (1883-1843), nauczyciela, kierownika i budowniczego szkoły

11.11. (sobota) - 105. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, o godz.10.00 - udział delegacji KPW w  Wieliczce w Mszy św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Klemensa, a po Mszy św. w  składaniu kwiatów przy pomniku Odrodzenia Polski.

15.11.(środa) - Wieliczanie z „Klubu Przyjaciół Wieliczki”  w Krakowie w Klubie Literatów „Pod Gruszą” na spotkaniu wokół książki Jana Czerneckiego pt. ‘Włodzimierz Tetmajer - przyjaciel Jana Czerneckiego”.

16.11.(czwartek) - Nowa tablica informacyjna Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” przy wielickim "Magistracie"

16.11.(czwartek) - Wycieczka członków „Klubu Przyjaciół w Wieliczki” do pracowni rzeźbiarskiej Kopalni Soli „Wieliczka”

16.11.(czwartek) - Wieliczanie z Klubu Przyjaciół Wieliczki w Zamku Żupnym na wystawie 30.lecie ART-KLUBU

18.11. (sobota) - Wycieczka wieliczan - kwestarzy na cmentarze z I wojny światowej na Ziemi Brzeskiej

19.11 (niedziela) - Wieliczanie na IV Spotkaniu z Historią w Staniątkach

28.11. (wtorek) godz.10.00 - KPW zwiedza wystawa w Krakowie pt.  „Matejko Malarz i Historia” w Muzeum Narodowym przy Alejach. Bilet ulgowy 25 zł. Zapisy jw.

29.11. (środa) godz.16.00 - Wieliczka, sala „Magistrat” - 45 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!” „PRO MEMORIA Zygmunt Kawecki, żołnierz Armii Krajowej ps. „Mars”, nauczyciel akademicki, profesor i Doktor Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w dziedzinie transportu linowego, prezes Klubu Przyjaciół Wieliczki w latach 1984-2002 - w 20 rocznicę śmierci (2003-2023)”
 

 

Październik 2023 r.9.10. (poniedziałek) wycieczka KPW do Kopalni Soli Bochnia

16.10. (poniedziałek) - 9 spotkanie Zarząd KPW XVIII kadencji  w Wielickim Centrum Kultury

19.10. (czwartek) wycieczka KPW do Bochni

25.10. (środa) godz.16.00 - Wieliczka, sala „Magistrat” - 44 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!” „ Włodzimierz Przerwa Tetmajer (1861-1923) artysta-malarz  -  Wieliczce - w 100. rocznicę Jego śmierci (1923-2023) ”
 

 

Wrzesień 2023 r.


 

1.09. (piątek) - w Wieliczce spotkanie przy pomniku Odrodzenia Polski- ku pamięci żołnierzy WP oraz ofiar kampanii wrześniowej w 1939 r. - w 84 .rocznicę agresji Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej

2.09. (sobota) godz.14.15 - zbiórka na parkingu przed Magistratem. Wycieczka KPW do Bronowic na Święto Ulicy Włodzimierza Tetmajera . Wyjazd busem z Wieliczki z parkingu przy Magistracie o 14.00 - 23 osoby.

8.09. (piątek) godz.9.00 - zbiórka w Krakowie na przystanku autobusu nr 109 na Cichym Kąciku - wycieczka do klasztoru Kamedułów na Bielanach.

13.09. (środa) godz. 15.15 - 8 spotkanie Zarząd KPW XVIII kadencji w Wielickim Centrum Kultury

16.09. (sobota) godz. 15.30. - Wieliczka, sala „Magistrat” - Zebranie Sprawozdawcze KPW

17.09. (niedziela) - w Wieliczce spotkanie przy pomniku Odrodzenia Polski o godz. 11:00 - jw. - w 84 .rocznica agresji ZSRR na Polskę i wybuchu II wojny światowej.

26.09. (wtorek) godz.10.00 - Kraków w Muzeum Czartoryskich- Klasztorek ul. Pijarska 15-zwiedzanike z przewodnikiem.

27.09. (środa) Medal Reipublicae Memoriae Meritum od Instytut Pamięci Narodowej dla Jadwigi Dudy z Wieliczki (IPN Kraków)

27.09. (środa) godz.16.00 - Wieliczka, sala „Magistrat” - 43 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!” „45 rocznica (1978-2023) wpisu Kopalni Soli „Wieliczka” na I Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO i 10 rocznica (2013-2023) wpisu Zamku Żupnego na Listę UNESCO.”

30.09. (sobota) godz.11.00 - Wieliczka sala „Magistrat” 20. lecie (2003-2023) Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury.

30.09. (sobota) - Dyplom dla Jadwigi Dudy za udział w III edycji konkursu literackiego Pisanie nie do szuflady - Proza

 

 

Sierpień 2023

 


1.08. (wtorek) godz. 17.00 - w Wieliczce spotkanie przy pomniku Odrodzenia Polski-79 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.


15.08. (wtorek) godz. 8.00 - wyjazd KPW z Wieliczki z parkingu sprzed Magistratu, o godz.9.00 - Msza św. w  Jadownikach,  zwiedzanie, przejazd do Szczepanowa- zwiedzanie. Przejazd do Brzeska - zwiedzanie. Powrót do Wieliczki ok.18.00-tej. Wyjazd 22 osób. Zapisy do 4.08.b .r.


21.08. (poniedziałek) godz. 10.00wycieczka KPW na teren obozu KL Płaszow, zbiórka przed „Szarym Domem” w Krakowie  przy ul Jerozolimskiej 3.


23.08. (środa) godz. 11.00 -  7 Zarząd KPW XVIII kadencji  w Wielickim Centrum Kultury            

                          
30.08. (środa) godz. 16.00 - Wieliczka, sala „Magistrat” 42 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!” „W 80 rocznicę  egzekucji 20 Polaków dokonanych przez Niemców w Wieliczce: 6.11.1943 r.  przy ul H. Sienkiewicza i 4.12.1943 r. przy ul. E. Dembowskiego oraz zamordowania przez Niemców w KL Plaszow Antoniego Szapera (1883-1943) nauczyciela w Gorzkowie, kierownika Szkoły Powszechnej w Koźmicach Wielkich (1925-1932)  i jego 4 dzieci - Pamiętamy”.

 

 

Lipiec 2023


10.07. (poniedziałek) - Wieliczanie z KPW na wernisażu wystawy prac Zdzisława Słoniny w Myślenicach

20.07. (czwartek) godz. 10.00 - wycieczka KPW z przewodnikiem na Wolę Justowską i do Pienińskich Skał.

22.07. (sobota) godz. 10.00-14.00 w Wieliczce w sali „Magistrat” - III Turniej Szachowy o puchar przejściowy „Pierścień Świętej Kingi”- organizatorzy MOS i KPW

26.07. (środa) godz. 16.00 - Wieliczka, sala „Magistrat” 41 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! z serii: „Młodzi wieliczanie i ich talenty” (2) z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce”.

27.07. (czwartek) godz. 9.30 - w 6 Zarząd KPW XVIII kadencji w Wielickim Centrum Kultury

29.07. (sobota) godz.10.00 - zwiedzamy z przewodnikiem Magazyny Thesaurusa z klimatyzacją-czyli Magazyny Muzeum Krakowa przy ul. Księcia Józefa 337-obok szkoły na Bielanach. Bilet 14 zł.-15 osób

Zapisy na wycieczki u Pani Haliny Dyląg nr tel. 600 953 199

 

 

Czerwiec 2023


7.06. (środa) godz. 15.30 w Wielickim Centrum Kultury - 4 spotkanie Zarządu KPW XVIII kadencji (2023-2026).

22.06. (czwartek) godz. 10.00 zbiórka uczestników wycieczki po Starym Podgórzu przed kościołem pw. Św. Józefa, zwiedzanie Podgórza z przewodnikiem.

27.06. (środa) godz. 9.30 w Wielickim Centrum Kultury - 5 spotkanie Zarządu KPW XVIII kadencji (2023-2026).

28.06. (środa) godz. 16.00 - w Wieliczce w sali „Magistrat“ UMiG ul. Powstania Warszawskiego 1. - 40 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!, z serii: "Wsie w Gmine Wieliczka (17: Kokotów, o godz. 18:00 wyjazd autobusem do Kokotowa - zwiedzanie wsi, w świetlicy wręczenie dyplomów i nagród w konkursie pt: Moja wieś Kokotów, biesiada)

 

3.05. (środa) godz.10.00 - w Wieliczce Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Klemensa a po niej przy pomniku Odrodzenia Polski obchody 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r.- udział delegacji KPW.

10.05. (środa) godz.15.30 w Wielickim Centrum Kultury - 3 spotkanie Zarządu KPW XVIII kadencji (2023-2026).

27.05. (sobota) godz.15.30 - w Wieliczce w sali „Magistrat“ UMiG ul. Powstania Warszawskiego 1 - Walne Zebranie KPW.

31. 05. (środa) godz. 16.00 - w Wieliczce w sali „Magistrat“ UMiG ul. Powstania Warszawskiego 1. - 39 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Wielka" poezja i „mała" architektura - spotkanie z pasjonatami Lidią i Zbigniewem Sałabunami.”

 

 

Maj 2023


2.05.(wtorek) godz. 11.00 - w Koźmicach Wielkich przy pomniku ZWZ-AK udział delegacji KPW w Święcie Flagi.

3.05. (środa) godz.10.00 - w Wieliczce Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Klemensa a po niej przy pomniku Odrodzenia Polski obchody 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r.- udział delegacji KPW.

10.05. (środa) godz.15.30 w Wielickim Centrum Kultury - 3 spotkanie Zarządu KPW XVIII kadencji (2023-2026).

27.05. (sobota) godz.15.30 - w Wieliczce w sali „Magistrat“ UMiG ul. Powstania Warszawskiego 1 - Walne Zebranie KPW.

31. 05. (środa) godz. 16.00 - w Wieliczce w sali „Magistrat“ UMiG ul. Powstania Warszawskiego 1. - 39 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Wielka" poezja i „mała" architektura - spotkanie z pasjonatami Lidią i Zbigniewem Sałabunami.”

 

 

Kwiecień 2023


6.04. (czwartek) godz.11 - wycieczka KPW do Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie przy ul. Dajwór 18, Bilet 14 zł - zwiedzanie z przewodnikiem.

12.04. (środa) godz. 9.30 - 2 spotkanie Zarządu KPW XVIII kadencji władz w Wielickim Centrum Kultury - Wieliczka Rynek Górny 6.

12.04 (środa) godz.13.15 do 15.00- spotkania „Mnie Ta Ziemia od innych droższa”- „Wieliczanie z Listy Katyńskiej”z klasa VIII c

13.04. (czwartek) godz. 10.45 - Dzień Pamięci Ofiar Katynia, akademia w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce a po niej na Cmentarzu Komunalnym przed tablicą na Domu Przedpogrzebowym upamiętniającą pomordowanych na Wschodzie, w Katyniu i w łagrach sowieckich w latach 1939-1956 i w kwaterze 34 „Dębów Pamięci”

15.04.(sobota) -Warszawa I Kongres Pamięci Narodowej zorganizowany przez IPN na Stadionie Narodowym. Zwiedzanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul Rakowickiej 37. Brali udział z KPW: Jadwiga Duda, Filip Banaś z żoną, Justyna Twardosz, Michał Morawski. Transport do Krakowa i z Krakowa Stanisław Dziedzic.

15.04. (sobota) godz. 16.00 w Wieliczce w sali „Magistrat“ UMiG ul. Powstania Warszawskiego 1. Spotkanie KPW przy jaku święconym

20.04 (czwartek) godz.10.00 - wycieczka KPW do Krakowa do Bazyliki św. Stanisława na Skałkę - ul. Skałeczna 15 i do kościoła św. Katarzyny z przewodnikiem.

26. 04. (środa) godz. 16.00 - w Wieliczce w sali „Magistrat“ UMiG ul. Powstania Warszawskiego 1. - 38 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Młynarstwo w Podłężu i okolicach od średniowiecza po czasy współczesne” (2022) w książce autorstwa Adama Suślika, Tomasza Pieprzycy, Alicji Leśniak.

29.04. (sobota) - pielgrzymka busem do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej -o godz.10-tej Msza św. Wyjazd z Wieliczki 8.00 spod Magistratu na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej i Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury.

 

 

Marzec 2023


1.03. (środa) -obchody w Wieliczce i Krakowie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z udziałem delegacji KPW.

2.03. (czwartek) o godz.9.15 w Wielickim Centrum Kultury - 57 Zarząd KPW XVII kadencji w latach 2017-2023

7.03. (wtorek) -godz.10.00 - wycieczka KPW z przewodnikiem do Muzeum Czartoryskich w Krakowie na wystawę pt. „Mikołaj Kopernik w 550 rocznicę urodzin”

21.03. (wtorek)-godz.10.00 - wycieczka KPW z przewodnikiem do Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na wystawę pt. „Portrety”

25.03. (sobota) godz.15.50 - I termin, 16.00-II termin - w Wieliczce w sali „Magistrat”-Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KPW na XVIII kadencje w latach 2023-2026

29.03. (środa) godz.16.00 - Wieliczka, sala „Magistrat” 37 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Więźniarki polityczne okresu stalinowskiego w Polsce (1944-1956) związane z Wieliczką w świetle książki Anny Muller „Przetrwać. Żyć dalej. Rozmowy z więźniarkami z Europy Środkowej 1945 - 1956” (2021).

 

 

Luty 2023


31.01.(wtorek) godz.11.15 - wejście z przewodnikiem na wystawę Szopki Krakowskie w Muzeum Krakowa-Krzysztofory z 80.go konkursu w 2021 r.- bilet ulgowy 14 zł, o godz.12.15-wejscie do pracowni Tadeusza Kantora przy ul. Siennej 7.

8.02. (środa) godz. 9.30 - 56 spotkanie Zarządu KPW XVII kadencji władz w Wielickim Centrum Kultury - Wieliczka Rynek Górny 6.

9. 02. (czwartek) godz.10.30 - wycieczka KPW do Bazyliki Ojców Dominików w Krakowie przy ul. Stolarskiej 12 oraz nowego muzeum- zwiedzanie z przewodnikiem.

16. 02. (czwartek) godz.10.00 - wycieczka KPW do Muzeum Narodowego ul.3 Maja na wystawę malarstwa Tamary Łempickiej z przewodnikiem-bilet ulgowy 30 zł.

22. 02. (środa) godz. 16.00 w Wieliczce w sali „Magistrat“ UMiG ul. Powstania Warszawskiego 1. - 36 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Mikołaj Kopernik (1473-1543), wielki polski uczony, astronom, lekarz, prawnik, matematyk, ekonomista, twórca teorii heliocentrycznej i autor dzieła „De revolutionibus…” Wieliczka Kopernikowi - Pamiętamy w 550. rocznicę Jego urodzin i 480. rocznicę śmierci”.

24.02 (piątek) o godz.8.45 - 177. rocznica Powstania Krakowskiego (1846-2023) - Wieliczka, Starostwo (Pałac Przychodzkich)-Rynek Górny 2, a o godz.10.00-Gdów.

27.02. (poniedziałek) o godz.12.00-tej na cmentarzu starym w Krakowie-Podgórzu - obchody 177. rocznicy śmierci Edwarda Dembowskiego, dyktatora Powstania Krakowskiego (1846-2023)

 

 

Styczeń 2023


31.01 (wtorek) Wycieczka wieliczan z KPW na wystawę szopek krakowskich i do pracowni Tadeusza Kantora

19.01. (czwartek) Wycieczka wieliczan z KPW do Muzeum Tadeusza Kantora w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 2-4

23.01. (poniedziałek) Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego (1863-2023) w Wieliczce.

7.01. (sobota) Spotkanie opłatkowe i noworoczne Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”

 

 

Wrzesień 2022


1.09. (czwartek) o godz.10.00-tej --  spotkanie w Wieliczce  przy pomniku Odrodzenia Polski z okazji 83. rocznicy wybuchu  II wojny światowej (1.09. 1939 - 1.09. 2022).

10.09. (sobota) - wycieczka KPW do Myślenic - zwiedzamy z przewodnikiem: cmentarz, ścieżkę pamięci Żydów, Zarabie.

14.09. (środa) godz. 12.00 - zwiedzanie z przewodnikiem kamienicy Hipolitów w Krakowie na Placu Mariackim 3.

17.09. (sobota) spotkanie w Wieliczce  przy pomniku Odrodzenia Polski z okazji 83. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę (17.09. 1939 - 17.09. 2022).

21.09. (środa) - godz. 9.30 - 10.30 - 51 spotkanie Zarządu KPW XVII kadencji władz w Wielickim Centrum Kultury - Wieliczka Rynek Górny 6.

21.09. (środa) godz.12.00 - zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Podgórza w Krakowie  ul. B. Limanowskiego 51.
28.09. (środa) - godz. 16.00 - 31 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie”  Bis!,  16.te z serii : „Wsie w Gminie Wieliczka” : Chorągwica,  sala „Magistrat“ UMiG ul. Powstania Warszawskiego 1. 

 

 

Sierpień 2022


1.08. (poniedziałek) godz.17.00 - spotkanie w Wieliczce przy pomniku Odrodzenia Polski z okazji 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (1944-2022).

3.08. (wtorek) godz.16.00 w Trzebini w Muzeum Regionalnym otwarcie wystawy pt. „Różne oblicza górnictwa. 100. rocznica górniczej katastrofy w Sierszy (1922-2022)”. Udział delegacji KPW na zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej „ COR”

4.08. (czwartek) - wycieczka KPW do Myślenic - o godz. 10.00-tej zwiedzanie Muzeum Niepodległości i miasta z przewodnikiem.

14.08, (niedziela) godz.15.00- w Jadownikach uroczystość wręczenia Towarzystwu Miłośników Ziemi Jadownickiej medalu „POLONIA MINOR”. Udział delegacji KPW.

20.08. (sobota) - pogrzeb Adama Klicha, prof. AGH, członka KPW o godz. 10:00 Msza Św. w Krakowie w Kolegiacie Św. Anny, o godz. 13:00 pogrzeb na cmentarzu w Wieliczce

25.08. (czwartek) o godz.10.00-tej - odsłonięcie tablicy ku pamieci Alfonsa Długosza (1902-1975) , twórcy i pierwszego dyrektora Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka na domu w Wieliczce przy ul. H.Sienkiewicza 46, gdzie mieszkał w latach 1939-1975.

26.08. (piątek) godz.12.00-delegacja KPW uczestniczy w Wieliczce na Rynku i na kirkucie na Grabówkach o obchodach miejskich 80. rocznicy zagłady Żydów. (1942-2022).

29.08. (poniedziałek) - godz. 8.30 - 10.00 - 50 spotkanie Zarządu KPW XVII kadencji władz w Wielickim Centrum Kultury - Wieliczka Rynek Górny 6

31.08. (środa)- godz.15.30 - spotkanie w Wieliczce przy pomniku Odrodzenia Polski z okazji 42. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych (1980-2022).

31.08. (środa) - godz. 16.00 - 30 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!, „Społeczność wielickich Żydów w latach 1939-1945. Pamiętamy po 80. latach od Ich zagłady (1942-2022)“ - sala „Magistrat“ UMiG ul. Powstania Warszawskiego 1.

 

 

Lipiec 2022


4.07. (poniedziałek) - wycieczka KPW do Krakowa do Muzeum Fabryka Emalia Oskara Schindlera przy ul. Lipowej 4 . Wejście o godz.12.00 z przewodnikiem,

7.07. (czwartek) - wycieczka KPW do Świątnik Górnych. Wyjazd autobusem B1 o godz.8.16 z parkingu w Wieliczce

23.07. (sobota) godz.9.00-14.30 sala „Magistrat” II Turniej Szachowy o „Pierścień Świętej Kingi”. Organizatorzy: KPW, MOS - Patronat Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

26.07. (środa) - 8.30- 10.00 - 49 Zarząd KPW XVII kadencji władz w Wielickim Centrum Kultury- Wieliczka Rynek Górny 6

26. 07. (wtorek) - wycieczka KPW do Krakowa do Muzeum - Pałacu biskupa Erazma Ciołka przy ul. Kanoniczej 17. Wejście o godz.12.00 z przewodnikiem,

27.07. (środa) godz. 16.00 - 29 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!, „Ku pamięci Alfonsa Długosza (28.07.1902 - 7.11.1975), nauczyciela, artysty malarza, fotografika, dziejopisa, twórcy i pierwszego dyrektora Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, członka Klubu Przyjaciół Wieliczki - w 120. rocznicę Jego urodzin (1902-2022)“ - sala „Magistrat“ UMiG ul. Powstania Warszawskiego 1.

29.07. (piątek) wycieczka Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” do Sieprawia

 

 

Czerwiec 2022


1.06. (środa) 2022 r. - udział prezes KPW w spotkaniu pt. „Wieliczka dokumentem malowana” z Ignacym Kowalewskim z Wieliczki i studentami Koła Naukowego Europy Wschodniej w UPJPII w Krakowie.

2.06. (czwartek) 2022 r. - udział prezes KPW w obchodach Jubileuszu 50.lecia Zespołu Szkól im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce

3. 06. (piątek) 2022 r. - udział prezes KPW w obchodach Jubileuszu 150. lat Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce

6.06 (poniedziałek) 2022 r. - udział prezes KPW w jury konkursu ekologicznego dla przedszkoli w Przedszkolu Sióstr Urszulanek w Sierczy

7.06. (wtorek)2022 r. - wycieczka KPW do Krakowa do Muzeum w Sukiennicach. Wejście o  godz.13.00 z przewodnikiem,

7.06. (wtorek) 2022 r. - udział prezes KPW w Zarządzie SAUJ w Krakowie,

8.06. (środa) 2022 r. godz.10.00-12.00 - 47 Zarząd KPW XVII kadencji władz w Wielickim Centrum Kultury, Rynek Górny 6

10.06 (piątek) 2022 r. - udział prezes KPW w obchodach Jubileuszu 150.lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce

13.06. (poniedziałek) 2022 r. - udział prezes KPW w obronie pracy doktorskiej Jakuba Pieczary w UP w Krakowie,

20.06. (poniedziałek) 2022 r. - wycieczka KPW do Muzeum - Starej Synagogi w Krakowie przy ul. Szerokiej 24.Wejście o godz.12.00 z przewodnikiem.

20.06. (poniedziałek) 2022 r. - udział prezes KPW w Zarządzie Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie

29.06. (środa) 2022 r. godz.16.00, 28 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!, z serii: „Wsie w Gminie Wieliczka”(15): Koźmice Małe. Klemens Tatara (1879-1943) i jego potomkowie” , sala „Magistrat” UMiG ul. Powstania Warszawskiego 1

 

 

Maj 2022


(WYDARZENIE) Udział delegacji KPW w Święcie Flagi w Koźmicach Wielkich przy pomnik żołnierzy ZWZ-AK, oraz udział delegacji KPW w obchodach 231 rocznicy Konstytucji 3 Maja, msza św.  w kościele św. Klemensa, a potem przemarsz pod Pomnik Odrodzenia Polski - składanie kwiatów. (02/03.05.2022 r., Koźmice Wielkie/Wieliczka)

(SPOTKANIE) 46 Zarząd KPW w Wielickim Centrum Kultury (09.05.2022, Wieliczka)

(WYJAZD) Wycieczka KPW do Muzeum Lotnictwa Polskiego (10.05.2022, Kraków)

(WYJAZD) Udział prezes KPW w Zarządzie LTN-K (10.05.2022, Kraków)

(WYJAZD) Udział prezes KPW w Zarządzie SAUJ (17.05.2022, Kraków)

 

(WYJAZD) Wycieczka KPW do Muzeum „Rydlówka” (24.05.2022, Kraków)

 

(RELACJA) Wieliczka, sala „Magistrat” 27 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Wieliczka dawniej i dziś”. Uwaga! O godz.15.00- zbiórka przy pomniku Jana Pawła II- wycieczka pt. „Na szlaku staropolskiej Wieliczki”-prowadzi Dominik Krysa.

 

 

Kwiecień


(WYDARZENIE) 12. rocznica katastrofy smoleńskiej (10.04.2022, Wieliczka)

 

(WYJAZD) Wycieczka KPW do Muzeum im. Emeryka Hutten Czapskiego (12.04.2022, Kraków)


(SPOTKANIE) 45 Zarząd KPW XVII kadencji władz w Wielickim Centrum Kultury (13.04.2022, Wieliczka)


(WYDARZENIE) 82. Rocznica Zbrodni Katyńskiej - Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia (13.04.2022, Wieliczka)

(WYJAZD) Spotkanie Wielkanocne w Stowarzyszeniu Absolwentów UJ w Krakowie (21.04.2022)


(SPOTKANIE) Walne Zebranie Sprawozdawcze KPW za 2021 r. (23.04.2022, Wieliczka)


(RELACJA) 26 spotkanie Wieliczka-Wieliczanie Bis! pt. "Ksieża i zakonnicy pochodzący z Ziemi Wielickiej" - prelekcje: Marcina Perka, Tomasza Pieprzycy z KPW, Honorowi Obywatele Wieliczki: o.Ludwik Kurowski OFM i ks. prałat Zbigniew Gerle.  Prezentacja tomiku wierszy "Anioły tez płaczą"-o. Leon Zdzisław Pokorski OFM z Wieliczki (27.04.2022, Magistrat Wieliczka)

 


(WYJAZD) Wycieczka KPW do Muzeum Narodowego na wystawę pt. "Jacek Malczewski" (29.04.2022, Kraków)

(WYJAZD) Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” na promocji tomów 22 i 23 „Małopolska regiony regionalizmy małej ojczyzny” w Bieżanowie (01.04.2022 r., Kraków)

 

 

Marzec


(RELACJA) 25. spotkanie z cyklu "Wieliczka-Wieliczanie" Bis! pt. "Dzieje ochony staromiejskich zespołów zabytkowych i obecne zagrożenie" - prelekcja dr hab. inż. arch. Andrzeja Gaczoła, emerytowaneo profesora Politechniki Krakowskiej (30.03.2022 r. Wieliczka)

 

(WYCIECZKA) Wyjazd KPW do Muzeum Jana Matejki (29.03.2022 r., Kraków)

 

(POGRZEB) Ostatnie pożegnanie dr inż. Zenona Dudy, lat 86, członka KPW (23.03.2022 r. Rakowice)

(WYCIECZKA) Wycieczka do Muzeum Józefa Mehoffera (15.03.2022 r., Kraków)

(RELACJA) 44. Spotkanie Zarządu KPW XVII Kadencji (9.03.2022 r., Wielickie Centrum Kultury)

(RELACJA) 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych (1.03.2022 r.)

 

 

LUTY


(RELACJA) Obchody 176. rocznica Powstania Krakowskiego (1846-2022) - Pamiętamy!


(RELACJA) 24 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Nadzór Starostwa Górniczego w Krakowie nad Kopalnią Soli w Wieliczce w latach 1872-1918 (23.02.2022 r., Wieliczka)

 

(ZAPROSZENIE) 24 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Nadzór Starostwa Górniczego w Krakowie nad Kopalnią Soli w Wieliczce w latach 1872-1918.”(WYCIECZKA) Zwiedzanie Muzeum Stanisława Wyspiańakiego (22.02.2022 r., Kraków)


(UCZESTNICTWO) Prelekcja Jana Godłowskiego o działalności Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w 2021 r. i planach na 2022 r. (16.02.2022 r.)


(WYJAZD) Wystawa pt. „Armia Krajowa - największa podziemna armia świata” w Krakowie (16.02.2022 r., Kraków)


(UCZESTNICTWO) Ostatnie pożegnanie Jadwigi Grzyb, lat 96, sybiraczki, głównej księgowej PKO w Krakowie z udziałem, Jadwigi Dudy, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (15.02.2022 r.)


(WYJAZD) Uroczystość 80. lecia przekształcenia Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) w Armię Krajową (AK) (14.02.2022 r., Kraków)


(WYJAZD) Msza św. o pokój wieczny dla śp. generała Ryszarda Kuklińskiego w 18. tą rocznicę śmierci (2004-2022) (13.02.2022 r., kościół o. Kapucynów)


(UCZESTNICTWO) Otwarcie Punktu Informacji Turystycznej z udziałem Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” ( 11.02.2022 r., Wieliczka)


(WYCIECZKA) Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” zwiedza podziemia Rynku Głównego  w Krakowie (08.02.2022 r. Kraków)


(WYJAZD) Ostatnie pożegnanie Jacka Antoniego Smagowicza (1943-2022) (02.02.2022 r. Kraków)


(WYCIECZKA) Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” zwiedza Muzeum Czartoryskich w Krakowie (01.02.2022 r. Kraków)

 

 

STYCZEŃ


(WYCIECZKA) Wystawa fotografii pt. „Podróż w przeszłość Wieliczki” w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Zamku Żupnym. ((29.01.2022 r.)


(RELACJA) 23 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Gaz ziemny zwany łupkowym czyli gaz z formacji łupkowych w Polsce - zasoby - możliwości eksploatacji”

(24.01.2022 r.)

(ZAPROSZENIE) 23 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Gaz ziemny zwany łupkowym czyli gaz z formacji łupkowych w Polsce - zasoby - możliwości eksploatacji”


(WYCIECZKA) Jubileuszowe "Czwartkowe Spotkanie Muzealne" w Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni (21.01.2022 r. Bochnia)


(WYDARZENIE) W Wieliczce pamiętamy o powstańcach styczniowych po 159 latach (21.01.2022 r.)


(WYDARZENIE) Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka z udziałem Klubu Przyjaciół Wieliczki (19.01.2022 r.)


(WYCIECZKA) Zwiedzanie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (12.01.2022 r. Kraków)


(WYDARZENIE) Spotkanie Zarządu Ludowego Towarzystwa Naukowego-Kulturalnego w Krakowie (11.01.2022 r.)

 

 

STOWARZYSZENIE „KLUB PRZYJACIÓŁ WIELICZKI" (KPW)   
z siedzibą w Centrum Kultury i Turystyki (CKiT)
ul. Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka
tel./fax: 0 12 278-38-00, 12 278-38-71 Jadwiga Duda, prezes KPW
e-mail: jadwiga_duda@poczta.fm

 

Zarząd KPW w CKiT: druga środa miesiąca,
godz. 16.15-18.00

 

Więcej infirmacji na: www.kpw.wieliczka.eu/pl