Realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Wieliczka

 

Realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Wieliczka*

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:      1558
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie:            1266
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:                         661
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 11 964 902,90 zł

*stan na dzień 30.09.2023 r.

 


Informacje szczegółowe można uzyskać kontaktując się z Ekodoradcami
pod nr telefonu: 12-263-42-45,  12-263-42-46, 12-263-42-47, 12-263-42-52 oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. B. Limanowskiego 32, 32-020 Wieliczka, parter.

mail: powietrze@wieliczka.eu

 


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Adres: ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków    |   tel. 12 422 94 90 w.1
Mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl 
Strona www: www.wfos.krakow.pl

Tagi