Konkursy i ogłoszenia

 
 
Na podstawie art.19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tj. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536/ zawiadamia się o wpłynięciu 14 marca 2012 r. oferty organizacji pozarządowej, na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn."Festyn Rodzinny w Sułkowie"
 
 
 
 
 
 
Konkurs na „Najlepsze prace magisterskie, licencjackie i wnioski unijne" do 31 października każdego roku.