Nabór do Szkół Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce

Szanowni Rodzice, rozpoczynamy proces naboru do Szkoły Podstawowej nr 7 Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce oraz do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce.

 

Poniżej przedstawiamy terminy i ogólne zasady naboru oraz wzory niezbędnych dokumentów. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

 

 

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO ŚLEDZENIA INFORMACJI I KOMUNIKATÓW.

 

 

 

 

(10.05.2024)\

 

INFORMACJA O ZAWIESZENIU NABORU DO SAMORZĄDOWYCH SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

 

- - - - -

 

Zawieszenie rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 7 Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce.

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

 

Odpowiadając na zgłaszane do Gminy Wieliczka prośby płynące ze środowiska funkcjonującej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce prowadzonej przez Fundację Szkoła Mistrzostwa Sportowego, w uzgodnieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka podjął decyzję o zawieszeniu naboru na rok szkolny 2024/2025 do tworzonych przez Gminę Wieliczka Szkoły Podstawowej nr 7 Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce.

 

Warunkami postawionymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka dla funkcjonowania Szkoły Mistrzostwa Sportowego prowadzonej przez Fundację w dotychczasowym kształcie w kolejnym roku szkolnym, podyktowanymi troską o dobro uczniów były:

  • zapewnienie w szkole bezpłatnej edukacji dla wszystkich uczniów,
  • potwierdzenie finansowania dla działalności szkoły,
  • decyzja o wycofaniu likwidacji szkoły.

 

Zarząd Fundacji złożył pisemną deklarację o możliwości wypełnienia tych zobowiązań.

 

W związku z powyższym informujemy uprzejmie, iż Gmina Wieliczka zawiesza możliwość składania wniosków w naborze do samorządowych szkół mistrzostwa sportowego w terminach przewidzianych w rekrutacji.

 

- - - - -

 

Równocześnie informujemy i zapraszamy do udziału w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do szkół sportowych prowadzonych przez Fundację Szkoła Mistrzostwa Sportowego.

 

 

 

 

1. Zasady naboru uczniów do klasy IV Szkoły Podstawowej nr 7 Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce na rok szkolny 2024/2025

 

Terminy rekrutacji do klasy IV nowo tworzonej  publicznej  Szkoły Podstawowej nr 7 Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce:

 

Terminarz testów sprawności fizycznej dostępny w tym miejscu.

 

Zasady naboru dostępne w tym miejscu.

 

Wzory dokumentów do pobrania:

SMS SP_Wniosek o przyjęcie kandydata

 

 

 

 

2. Zasady naboru uczniów do klasy I Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce na rok szkolny 2024/2025

 


Terminy rekrutacji do klasy I nowo tworzonego  publicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce:

 

Terminarz testów sprawności fizycznej dostępny w tym miejscu.

 

 

Zasady naboru dostępne w tym miejscu.

 

Wzory dokumentów do pobrania:

SMS LO_Wniosek o przyjęcie kandydata

 

 

 

 

3. Zasady naboru uczniów do klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 7 Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce oraz klas II-IV Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce na rok szkolny 2024/2025

 

Terminy przyjmowania Deklaracji zapisu w naborze uczniów do klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 7 Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce oraz klas II-IV Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce:

  • termin podstawowy od dnia 13 maja do dnia 27 maja 2024 r.
  • termin dodatkowy  od dnia 17 lipca do 18 lipca 2024 r.

 

Zasady naboru dostępne w tym miejscu.


Wzory dokumentów do pobrania:

SMS SP_Deklaracja o przyjęcie kandydata

SMS LO_Deklaracja o przyjęcie kandydat

 

 

 

 

Próby sprawności fizycznej:

 

 

 

 

Pozostałe wzory dokumentów do pobrania w załącznikach: