Młodzieżowa Rada Miejska w Wieliczce

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Wieliczki, określającym kalendarz wyborczy dla wyborów członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieliczce, w dniu 26 października br. w szkołach podstawowych zostały przeprowadzone wybory wśród zgłoszonych kandydatów.

 

Młodzieżowa Rada Miejska w Wieliczce jest reprezentacją uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka.

 

Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla osób młodych zamieszkujących Miasto i Gminę Wieliczka. Rada działa w oparciu o statut uchwalony przez Radę Miejską w Wieliczce na mocy Uchwały nr XVII/253/202 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 9 czerwca 2020

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaiGminyWieliczka/document/635139/Uchwala-XVII_253_2020

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaiGminyWieliczka/document/770716/Uchwala-XXXV_447_2021

 

Rada została powołana na 2-letnią kadencję i aktualnie liczy 17 członków, wybranych spośród kandydatów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka.

Zgodnie ze statutem Rada będzie obradować co najmniej raz na kwartał.

 

Młodzieżowa Rada daje szanse młodym na podjęcie, na stosunkowo wczesnym etapie nauki, społecznych obowiązków, zaznajomienia się z ideą samorządności, poznania, co to jest dobro wspólne i interes publiczny, w obszarach związanych ze sprawami młodych. Już sama kampania wyborcza prowadzona wśród kandydatów w poszczególnych szkołach obudziła w uczniach kreatywność, chęć zaprezentowania swoich pomysłów, przedstawienia tematów priorytetowych, którymi chcą zająć się reprezentanci poszczególnych szkół.

 

A K T U A L N O Ś C I


 

 

VII Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieliczce - styczeń 2023

 

https://www.wieliczka.eu/pl/201129/30180/vii-sesja-mlodziezowej-rady-miejskiej-w-wieliczce.html


VI Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieliczce - grudzień 2022

https://www.wieliczka.eu/pl/201129/30016/vi-sesja-mlodziezowej-rady-miejskiej-w-wieliczce.html


V Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieliczce - wrzesień 2022

https://www.wieliczka.eu/pl/201129/29730/v-sesja-mlodziezowej-rady-miejskiej-w-wieliczce.html


Konkurs „Logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieliczce” - czerwiec 2022

https://www.wieliczka.eu/pl/201129/29284/konkurs-na-logo-mlodziezowej-rady-miejskiej.html


IV Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieliczce - czerwiec 2022

 

III Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieliczce - marzec 2022

 

II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieliczce - grudzień 2021 - spotkanie odbyło się zdalnie


I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieliczce – listopad 2021

https://www.wieliczka.eu/pl/201129/28605/i-sesja-mlodziezowej-rady-miejskiej.html

 

 

 

W Y D A R Z E N I A

w których udział brali członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieliczce

 

 

Listopad 2022 – Obchody 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości - (udział członków młodzieżowej rady we mszy świętej i złożenie kwiatów przy pomniku Odzyskania Niepodległości)


Październik 2022 – Akcja Czysta Polska - sadzenie drzew na stoku pod baranem

https://www.wieliczka.eu/pl/201129/29754/program-czysta-polska-w-wieliczce.html


Wrzesień 2022 - XI Narodowe Czytanie w Wieliczce - Mediateka

https://m.facebook.com/Wieliczka/XI Narodowe Czytanie w Wieliczce/


Kampania „Pomarańczowa Wstążka” – przewodnicząca MRM Iga Piątek zabrała głos jako panelista w Konferencji

https://mgopswieliczka.pl/wielicka-konferencja-wypelniona-moca-skrzydel/

 

 

 

Wiecej informacji o Młodzieżowej Radzie Miejskiej znajdują się w pomiższym linku.