Informator zimowego utrzymania dróg 2023/2024

Przez teren Gminy Wieliczka przebiegają drogi różnej kategorii: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz drogi gminne. Prosimy o zapoznanie się z wykazem dróg, będących w zarządzie danej jednostki oraz koordynatorów z ramienia Urzędów nadzorujących pracę podległych im służb.

 

 

Przez teren Gminy Wieliczka przebiegają drogi różnej kategorii:

 

 • Drogi gminne na terenie gminy Wieliczka - w zarządzaniu:

  Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce

  ul. Lednicka 16a , 32 – 020 Wieliczka, tel 12 278 20 10

 

 • Drogi powiatowe – w zarządzaniu:

  Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce

  ul. Słowackiego 29, 32 – 020 Wieliczka, tel 12 399 98 88

 

 • Drogi wojewódzkie – w zarządzaniu:

  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

  ul. Głowackiego 56, 30 – 085 Kraków, tel 12 637 90 00

 

 • Drogi krajowe – w zarządzaniu

  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowi

  ul. Mogilska 25 31-542 Kraków, tel 12 412 16 14

 

 

 


 

II. UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WIELICZKA

 

Drogi gminne

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce

tel. 12- 278-20-10 , w godz. pon. 8.00-17.00, wt-pt 8.00-16.00

 

Koordynatorami zimowego utrzymania dróg z ramienia Zarzadu są:

Rej I - Halina Windak - tel. 797-009-802

Rej II - Jakub Drożdż - tel. 797-009-809

Rej III - Bogumiła Surówka - tel. 797-009-803

Rej IV - Elżbieta Kłapa - tel. 797-009-801

 

WYKONAWCY:

Rej I - GRO-TRANS Mietniów 81A, 32-020 Wieliczka

koordynator akcji zimowej - Grochal Andrzej tel całodobowy 603-929-620

 

Rej II - Gro-Skład Paweł Grochal ul. Bogucka 17A, 32-020 Wieliczka

koordynator akcji zimowej – Paweł Grochal tel całodobowy 537-869-388

 

Rej III - Firma Transportowo Drogowa Andrzej Rokosz, Wierzbanowa 141, 32-412 Wiśniowa

koordynator akcji zimowej Andrzej Rokosz tel. całodobowy 697-886-409,

 

Rej IV - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o.

32-020 Wieliczka ul. Jedynaka 30 ,

osoba odpowiedzialna z ramienia Zakładu Bogdan Sowa tel 695-278-174

tel całodobowy (012) 278-17-66 w dni robocze od 15.00-6.00 tel. 695-278-147

sobota, niedziela i święta całodobowo tel. 695-278-147 , (012) 278-17-66

 


 

Część I - WYKAZ DRÓG OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM AKCJA ZIMA 2023/2024

 

69 764 mb - Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem akcja zima

1 112 mb - Wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem akcja zima

drogi utrzymywane przez : GRO-TRANS Mietniów 81A, 32-020 Wieliczka

koordynator akcji zimowej Grochal Andrzej tel całodobowy 603-929-620

 

Lp.

 

nazwa drogi

 

Nr. drogi

 

Ilość / mb/ utrzymania dróg

Ilość / mb/ utrzymania chodników

Standard utrzymania dróg w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi

 

1

Czarnochowice

560918K

dz. nr 20/3, 72/6, 461/1

w 27

560920K

620

300

117

100

500

 

I

I

 

I

II

2

Kokotów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokotów

 

Kokotów -Kraków

560904K

561105K

560901K

w 13

w 17

561103K

561104K

560927K

560928K

560929K

dz. 88/4

w 14

dz.542/3 i 494/6

w. 16

 

2 638

1060

500

200

500

320

390

750

1300

400

400

250

200

347

1300

 

I

II

I

I

II

II

II

I

I

I

I

I

II

II

I

3

Brzegi

561060K

560933K

561069K

561061K

dz. nr 457/6

w 3

dz 365/4

chodnik/ ścieżka rowerowa od ronda Światowych Dni Młodzieży

28701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122

I

I

I

I

I

I

I

II

4

Grabie

561088K

561084K

561086K

561085K

 

560936K

560937K

561062K

w 4 , dz. nr 52, 48/2

dz. 427

270

220

600

200

 

 

 

3 900

 

200

100

 

I

I

I

I

 

I

I

I

 

I

II

 

5

Mała Wieś

560924K

560925K

560950K

w 19

dz 104/16

dz 104/25

Dom Ludowy

2950

 

 

200

350

130

 

I

 

 

II

I

I

 

6

Strumiany

 

560923K

w18

k. Domu Ludowego

500

200

 

250

 

I

I

 

I

7

Śledziejowice

560922K

560919K

560917K

561144K

560921K

w 23

w 24

w 25

245/1

561143K

dz nr 119*

dz. nr 357,13, 356,8, 355/1

1005

1088

1000

500

500

150

300

200

120

300

500

126

 

I

I

I

I

I

II

II

II

I

I

I

8

Węgrzce Wielkie

561145K

561146K

 

560910K

560947K

 

560945K

560948K

560944K

 

560939K

560949K

561147K + zatoka MPK

560935K

560902K

560938K

560930K

560908K

dz. nr 1503/1

dz. nr 1441/1

w 11

ul. Oliwkowa

 

400

 

 

800

 

 

 

2300

 

200

600

800

100

1300

150

600

600

350

350

600

578

100

 

I

I

 

I

I

 

I

I

I

 

I

I

I

I

I

I

I

I

II

II

II

II

II

9

Zabawa

560914K

560926K

 

560952K

560951K

w 29

w 31

dz 253

1200

420

220

300

1200

200

100

100

 

I

I

II

I

I

I

II

I

 

 

10

Sułków

561135K

561136K (kładka)

561133K

561137K

560954K

560903K

560955K

dz. nr 654, 70/11, 69/8 (do boiska), nr 259/1, 259/3 ( wjazd od dw 94)

300

 

200

300

400

725

400

800

240

 

 

 

381

 

II

 

I

II

II

I

II

I

I

 

 

 

11

Lednica Górna

 

560957K

560956K

561109K

wew. dz. nr 66/11, nr 34/10,

nr 53

400

300

220

 

130

240

116

 

I

I

I

 

 

12

Obwodnica Wschodnia Wieliczki

560900K

800

 

I

 

 

13

Ul. Gwarków

560873K,

500

 

I

 

14

Ul. Armii Krajowej

560708K,

130

 

I

 

15

Ul. Batalionów

Chłopskich

560752K,

180

 

I

16

Ul. Grunwaldzka

560767K,

750

 

I

 

17

Ul. Jagiellońska

 

560770K,

380

 

I

18

Ul.Kazimierza Wielkiego

560773K,

270

 

I

 

 

19

Ul.Braci Kordulów

560875K,

200

 

I

 

20

Ul. Piękna

560802K,

230

 

I

 

21

Ul. Spokojna

560824K,

100

 

I

 

22

Ul. Piotra Skargi

560818K,

210

 

I

 

23

Ul. Politechniczna

56088K,

 

380

 

I

24

Ul. Poniatowskiego

560805K,

510

 

I

 

 

25

Ul. Prasołów

 

560885K,

120

 

 

I

26

Ul. Urocza

560828K,

200

 

I

27

Ul. Warzycka

560891K,

250

 

I

28

Ul. Reytana

560811K,

300

 

I

29

Ul. Osiedlowa

560881K,

580

 

I

 

30

ul. Kochanowskiego

560828K,

500

 

I

 

31

ul. Skarbnika

560888K,

100

 

I

 

32

ul. Willowa

560893K,

350

 

I

33

ul. Zakole

560896K,

250

 

I

34

ul. Poprzeczna

-Na stoku

560884K,

350

 

I

35

ul. Zajazdowa

560895K,

100

 

I

36

Ul. Korpala

560876K,

200

 

I

37

Ul Zaułek

560897K,

85

 

I

 

38

ul. Mała

560878K,

170

 

I

 

39

Ul. Reformacka

(za drogą Nr 4)

560810K,

600

 

I

40

Ul. Wygoda

(za drogą nr 4)

560833K,

 

1600

 

I

 

 

41

Ul. Długa

560852K,

771

 

I

 

42

Ul. Grottgera

560858K,

1060

 

I

 

43

Ul. Bogucka

560851K,

746

 

I

 

44

Ul. Topolowa

560847K,

301

 

II

 

45

ul. Dębowa

560759K

500

400

 

I

II

46

ul. Źródlana

560843K

200

 

I

 

 

47

ul. Zbożowa

560837K

540

 

I

 

48

ul. Klonowa

560775K

300

 

II

 

49

ul. Za Torem

560836K

600

 

I

 

50

ul. Pasternik

560801K,

800

 

I

 

51

ul. Spadowa

560823K

320

 

II

 

52

ul. Winnicka

560832K

1150

 

I

 

53

ul. Łąkowa

560787K

600

 

I

 

54

ul. Przesmyk

560808K

140

 

II

 

55

ul. Brzozowa

 

400

 

II

 

56

ul. Bukowa

 

500

 

II

 

57

ul. Świerkowa

 

200

 

II

 

58

ul. Wierzbowa

 

200

 

II

 

 


 

Część II - WYKAZ DRÓG OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM AKCJA ZIMA 2023/2024

64.270mb - Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem akcja zima

4.450mb - Wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem akcja zima

drogi utrzymywane przez : Gro-Skład Paweł Grochal ul. Bogucka 17A, 32-020 Wieliczka

koordynator akcji zimowej – Paweł Grochal tel całodobowy 537-869-388

 

Lp.

nazwa drogi

Nr. drogi

 

Ilość / mb/ utrzymania dróg

Ilość / mb/ utrzymania chodników

Standard utrzymania dróg w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi

 

1

Byszyce

561030K

561067K

561035K

561042K

561036K

561070K

561074K

561071K

561072K

561073K

dz. nr 97

dz. nr 117

dz. nr 346/1

1572

500

1000

300

200

70

400

200

100

120

100

100

200

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II

2

Gorzków

561039K

561048K

561037K

561034K

561033K

561038K

dz. nr 467/3 dz. nr 67/3 dz. nr 235/5

532

400

700

800

300

200

500

150

200

 

I

I

I

II

II

II

II

I

II

3

Siercza

560981K

560982K

560977K

 

560980K

(od Brzezin + od Rożnowskiej)

561019K

560978K

561063K

561130K

560909K

Siercza – przedszkole

w 109

w117

w 106

dz. nr 18/62

 

2046

 

200

 

600 (300+300)

 

 

100

900

1340

4200

 

100

400

500

 

100

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100

 

I

 

II

II

 

 

II

I

I

I

 

I

I

I

 

II

II

 

 

 

4

 

Janowice

 

560915K

561024K

561025K

561023K

561099K

561058K

w 145

w 147

dz. 480/11

 

3500

1050

1950

680

500

1100

450

500

80

 

2200

 

I

I

I

I

I

I

II

II

II

5

Koźmice Wielkie

561107K

561020K

561028K

561106K

561065K

 

561026K

w 135

 

561108K

w134

561027K,

561029K

dz. 719/1

 

561021K,

w 7

w 136

dz 772

562

500

1200

740

470

300

 

3150

 

300

400

516

300

450

 

 

1460

100

300

150

I

I

I

I

I

II

 

I

 

I

II

I

II

I

 

 

I

I

II

 

6

 

Koźmice Małe

 

561022K

w 92

100

500

 

 

II

I

7

Grabówki

561091K

561092K

560916K

561012K

w 118

600

200

850

300

300

 

I

I

I

II

II

8

Golkowice

560916K

 

561008K

561013K

561077K

 

561011K

561009K,

561080K

561051K

561078K

561006K

 

561083K 561079K

 

561007K,

wew. 172

wew. 161, 162, 122

wew 168

wew. 164

1500

400

850

1050

300

 

 

 

 

 

 

3464

 

 

360

 

 

1200

 

900

400

350

 

 

I

II

I

I

II

 

 

 

 

 

 

I

 

 

I

 

 

I

 

II

I

I

9

Podstolice

561005K

 

561122K

561120K

551121K

561124K

560912K

561056K

561050K

561054K

561057K

561059K

561116K

561049K

wew. 156

wew. 158

860

 

 

 

730

138

3260

50

400

600

600

500

500

900

400

50

 

I

 

 

 

I

 

I

II

I

I

I

I

II

II

I

II

10

Sygneczów

560983K

561098K

 

561139K

561138K

560984K

dz. nr 137/42 (szkoła)

 

1000

 

850

200

350

100

 

 

I

II

I

II

II

II

11

Rożnowa

 

 

561115K

(od Brzezin)

 

w 103

300

 

 

130

 

II

 

 

II

 


 

Część III - WYKAZ DRÓG OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM AKCJA ZIMA 2023/2024

62.851mb Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem akcja zima

2.200 mb Wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem akcja zima

drogi utrzymywane przez :

Firma Transportowo Drogowa Andrzej Rokosz, Wierzbanowa 141, 32-412 Wiśniowa

koordynator akcji zimowej Andrzej Rokosz tel. 697-886-409,

 

 

Lp.

 

nazwa drogi

 

Nr. drogi

 

 

Ilość / mb/ utrzymania dróg

 

Ilość / mb/ utrzymania chodników

Standard utrzymania dróg w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi

 

1

Lednica Górna

560959K

560958K

560964K

561109K

560960K

w 44

w 41

560967K

560966K

560962K

560963K

561111K

w 45

700

730

2300

800

600

600

300

2310

250

500

300

200

100

 

I

 

I

II

II

II

II

I

I

I

II

I

II

2

Chorągwica

560970K

560968K

560965K

dz. 157

wew. 58

1100

500, 400

1000

100

660

 

I

I,II

I

II

II

3

Grajów

560990K

561095K

560995K

w76

560989K

561003K

560907K

561097K

560994K

560992K

dz. 144/8

dz. 454

2710

200

450

250

1100

1800

3300

300

1100

750

266

160

 

 

 

 

 

 

2200

I

II

I

I

I

I

I

I

I

II

II

4

 

Dobranowice

561001K 561002K

561004K

560999K

560969K

561018K

w66

561066K

dz. 240/16

w70

1300

300,500

120

500

200

1110

100

100

200

200

 

I

I,II

I

I

I

1

I

I

I

I

 

5

 

Ul. Pułaskiego

560809K

 

1500

 

 

I

6

ul. Pułaskiego boczna

 

200

 

I

7

ul. Solarskiego

560821K

 

260

 

 

I

8

ul. Sowińskiego

560822K

 

200

 

 

II

 

9

Raciborsko

 

560987K 560986K

w 83

w 87

560985K

561014K

dz 508/66

560988K

561125K + w 119, w 82

561126K

 

561127K

i 561128K

 

560996K

561015K w.41

561043K

dz. nr 337

dz.22/11,23/5

561016K

panorama

1100

600

250

100

230

1400

200

500

1200

 

500

 

 

500

 

1000

900

 

300

130

250

200

800

 

 

 

I

II

I

I

I

I

I

I

II

 

 

I

 

II

II

I

I

I

 

II

II

10

 

Gorzków

561040K

561041K

561046 K,

dz. 197/3/5

1700

1000

200

160

 

I

I

I

II

11

Jankówka

561045K

dz. 187/2

dz. nr 12/10

w.89

1400

460

50

100

 

I

I

I

12

Pawlikowice

560906K

w 97

560974K

560975K

560976K

561112K

dz 521

osiedle nad strumykiem

2440

480

680

1000

900

800

200

400

 

I

I

I

I

I

II

II

I

13

Koźmice Małe

560911K

1830

 

I

 

14

Mietniów

 

Lednica Górna - Mietniowska

 

560972K

560973K

560961K

w 52

w 49, w 50, 561111K

dz.300/2

900

455

1400

300

600

500

200

 

I

I

II

I

I

I

II

15

 

 

 

 

 

 

 

Rożnowa

 

 

Rożnowa od Rożnowskiej

w. 51
w. 104

561064K 561115K

 

260

200

 

650

270

 

 

I

I

 

II

I

16

Ul. Kopernika (boczna)

dz. 1792, 1246/7

 

130

 

 

I

 

17

 

ul. Mietniowska boczna

ul. Mietniowska Boczna od Dobczyckiej

 

 

200

 

200

 

 

I

 

I

 


 

Część IV - WYKAZ DRÓG OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM 2023/2024

46.563mb - drogi utrzymywane przez: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o. 32-020 Wieliczka ul. Jedynaka 30 ,

osoba odpowiedzialna z ramienia Zakładu Bogdan Sowa tel. 695-278-174

w dni robocze od 6.00-15.00 tel (012) 278-17-66, 519-332-227 ,

całodobowo tel. 695-278-147, (012) 278-17-66

 

 

Lp.

 

nazwa drogi

 

 

Nr drogi

 

Ilość

/ mb/

Standard utrzymania dróg w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi

1

Ul.Batorego

560753K

190

I

2

Ul.Boża Wola

560756K

269

I

3

Ul.Górnicza

560763K

373

I

4

Ul.Górsko

560765K

204

I

5

Ul.Górska od ul Czubinów do ul. Ogrodowej

560764K

260

I

6

Ul.Kilińskiego

560774K

178

I

7

Ul.Konopnickiej

560777K

530

I

8

Ul.Królowej Jadwigi

560782K

126

I

9

Ul.Moniuszki

560793K

50

I

10

ul. Wyspiańskiego

wew

300

II

11

ul. Tetmajera

wew

280

II

12

ul. Dobczycka boczna

wew

70

I

13

Ul.Niecała

560795K

100

I

14

Ul.Plac Kościuszki

560882K

185

I

15

Ul.Pocztowa

wew

165

I

16

Ul.Reformacka + boczna

560810K

1320

I

17

Ul.Reymonta

560812K

100

33

I

II

18

Ul.Żwirki i Wigury

560842K

54

I

19

Ul.Sebastiana + parking

560815K

482

I

20

Ul.Seraf

560814K

154

I

21

Ul.Sikorskiego +plac

560817K

220

I

22

Ul.Szpitalna

560826K

315

I

23

Szpunara

560827K

346

I

24

Ul.Wincentego Pola + pętla +boczna

560804K

1000

I

25

Ul.Zamkowa

560835K

194

I

26

Ul.Żywca

560755K

168

I

27

Ul.Długosza

560872K

386

I

28

Grabówki

dz74/8

100

I

29

Grabówki od Podgórskiej do Jedynaka

561094K

142

 

30

Ul.Aywasa

560780K

210

I

31

Ul.Brodzińskiego

560757K

305

I

32

Ul.Głowackiego

560762K

186

I

33

Ul.Jasna

560771K

295

I

34

Ul.Jaśminowa

560769K

211

I

35

Ul.Kraszewskiego

560781K

531

I

36

Ul.Krótka

560783K

120

I

37

Ul.Łany

560786K

437

I

38

Ul.Łąkowa +boczna

560787K

1050

I

39

Ul.Łokietka

560788K

183

I

40

Ul.Miodowa

560794K

157

I

41

Ul.Modrzewiowa

560792K

933

I

42

Ul.Ogrodowa

560798K

432

I

 

43

Oś. Przyszłość + Kubusia Puchatka

560899K

795

I

44

Ul.Parkowa

560800K

400

I

45

Ul.Podgórska

560803K

2301

I

46

Grabówki droga nr 160 łącznik ul. Podgórskiej

561092K

80

II

47

Ul.Podleśna

560806K

420

I

48

Ul.Polna

560807K

400

I

49

Ul.Jedynaka boczna -do skody

561148K

400

I

50

Ul.Różana

560813K

1070

I

51

Ul.Siemiradzkiego

560816K

170

I

52

Ul.Strzelców Wielickich

560890K

278

I

53

Ul.Św. Barbary

560869K

750

I

54

przełączki od ul. Św Barbary i ul. Solnej

wew

120

I

55

Ul.Wąska

560829K

200

I

56

Ul.Widok

560830K

363

I

57

Ul.Wierzynka

560831K

568

I

58

Ul.Wygoda przed drogą Nr 4

560833K

260

I

59

Ul.Wysockiego

560834K

227

I

60

Ul.Zyblikiewicza

560839K

782

I

61

Ul.Żołkiewskiego

560841K

215

I

62

Ul.Solna

560889K

295

I

63

Al. Żeromskiego

560840K

301

I

64

Ul. Orzechowa

560880K

264

II

65

Ul. Limanowskiego

560844K

434

I

66

Ul. Chpina

560845K

433

I

67

Ul. Lipowa

560846K

200

II

68

Ul. Mickiewicza

560848K

178

I

69

Ul. Nowy Świat

560849K

441

I

70

Ul. Matejki

560850K

582

I

71

Ul. Legionów

560853K

221

I

72

Ul. Kosiby

560854K

398

I

73

Ul. Sienkiewicza

560855K

659

I

74

Ul. Goliana

560856K

346

I

75

Ul. Dembowskiego

560859K

1409

I

76

Ul. Powst. Warszawskiego

560860K

261

I

77

Ul. Słowackiego

560861K

642

I

78

Ul. Daniłowicza

560862K

290

I

79

Ul. Klaśnieńska do Janińskiej

560863K

182

I

80

Ul. Piłsudskiego +Campus

560864K

2248

I

81

Ul. Narutowicza

560865K

683

I

82

Ul. Krakowska

560866K

476

I

83

Ul. Krzyszkowicka –od Ochoty do granic powiatu

560867K

510

I

84

Ul. Mieszka I

560870K

239

I

85

ul. Chrobrego + łącznik do ul Sadowej

560871K

560

I

86

Ul. Prusa

560887K

185

I

87

Ul.Czarnochowska

560857K

961

I

88

Ul. Garbarska

560761K

480

I

89

Ul. Krakowska Boczna

wew

760

I

90

ul. boczna Ochota

wew

337

II

91

Ul. Leśna

560785K

338

II

92

Ul.Chabrowa

wew

400

II

93

Ul. Akacjowa

560751K

1035

I

94

Ul.Św Kingi

wew

250

I

95

Ul. Słoneczna

560819K

400

I

96

Grabówki pod las

561093K

200

I

97

Ul. Probusa

560886K

372

II

98

Ul. Nowa

560796K

420

I

99

Ul. Złota

560898K

215

I

100

Ul. Mierżączka

560789K

230

I

101

Ul. Mieszczanska

560790K

100

I

102

Ul. Karola Demczuka

wew

150

II

103

Ul.Zacisze

560894K

200

I

104

Kard. Deskura

wew

200

II

 

105

dz. 733/6, 733/14 z ul W Pola w prawo np Campusu równoległa do ul Wierzynka

 

wew

250

II

106

UL. Ordona

560799K

172

II

107

ul. Brata Kołacza M

wew

100

I

108

ul. Stroma

560825K

243

I

109

ul. Czubinów

560758K

680

I

110

Droga w rejonie Leroy Merlin+ wiadukt

wew

800

I

111

 

ul. Do Świdówki +

ul. Lema

560760Kwew

 

200

I

112

 

ul. Kopernika

560779K

 

1290

 

I

113

Dz drogowa nr 37/89 wjad od ul Kościuszki do os. Kościuszki wysokośc bloku 5

wew

200

I

114

Aleja Solidarności

wew

 

I

115

ul. Magnoliowa

wew

200

I

 


 

III. UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WIELICZKA

 

 1. Drogi powiatowe:

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce

tel./fax. (0-12) 399-98-88, 601 203 214

w godz. Pon. 7.30-17.00, wt.-pt 7.30-15.30

Koordynatorem utrzymania zimowego jest: Adam Kardas 667-162-161

 

Drogi powiatowe na terenie Gminy Wieliczka utrzymywane przez:

Część pólnocna: Firma: REMONDIS Kraków sp. z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

koordynator zimowego utrzymania z ramienia firmy: Tomasz Nachel

tel całodobowy 604-056-156 

 

Część południowa: Firma: REMONDIS Kraków sp. z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740Kraków

koordynator zimowego utrzymania z ramienia firmy: Tomasz Nachel

tel całodobowy 604-056-156 

 

 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WIELICZKA OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM AKCJA ZIMA 2023/2024

 

Lp.

Nr

Nazwa drogi/ ulicy

Długość odcinka

(w km)

kolejność

odśnieżania

1

2051 K

UL. OCHOTA

1,163

I

2

2050 K

UL. KRZYSZKOWICKA

1,340

I

3

2047 K

UL. SADOWA

1,768

I

4

2045 K

Ul. JANIŃSKA - Ul. KOŚCIUSZKI

2,053

I

5

2027 K

UL. KLAŚNIEŃSKA (do ul. Janińskiej)

0,562

I

6

2027 K

WIELICZKA - MYŚLENICE

9,678

I

7

2032 K

Przez KOŹMICE

2,155

I

8

2049 K

UL. KASZTANOWA

0,580

I

9

2026 K

MOGILANY - RACIBORSKO do 964

4,450

II

10

2031 K

KOŹMICE - ZALAS

3,297

II

11

2040 K

GORZKÓW - BYSZYCE

2,024

II

12

2033 K

GORZKÓW - JANKÓWKA

2,158

II

13

1954 K

DZIEKANOWICE - JANKÓWKA

1,944

II

14

1953 K

GORZKÓW - BRZĄCZOWICE

0,295

II

15

2044 K

UL. JEDYNAKA

0,856

II

16

2022 K

WIELICZKA - SUŁÓW

3,708

I

17

2036 K

CHORĄGWICA - RACIBORSKO

1,956

I

18

2026 K

od 964 RACIBORSKO -DOBRANOWICE

2,023

I

19

2023 K

BISKUPICE - KUNICE

2,356

I

20

2025 K

MIETNIÓW - RACIBORSKO

2,215

II

21

2028 K

ZBYDNIOWICE - GRABÓWKI

5,332

II

22

2029 K

PODSTOLICE - OCHOJNO

3,265

II

23

2030 K

KOŹMICE WIELKIE - RZESZOTARY

2,751

II

24

2034 K

ROZNOWA - SIERCZA

1,577

II

25

2035 K

WIELICZKA - GRABÓWKI

1,342

II

26

2037 K

WIELICZKA - CZARNOCHOWICE

2,227

I

27

2039 K

ŚLEDZIEJOWICE - BRZEGI

5,063

I

28

2012 K

BIEŻANÓW -GRABIE

6,623

I

29

2009 K

TARGOWISKO - WĘGRZCE WIELKIE

1,620

II

30

2011 K

KRAKÓW - NIEPOŁOMICE

6,316

II

31

2013 K

SUŁKÓW - TOMASZKOWICE

2,850

II

32

2038 K

MAŁA WIEŚ - STRUMIANY

2,138

II

 


 

IV. UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG WOJEWÓDZKICH TEREN GMINY WIELICZKA

 

Zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich zajmuje się: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 , tel.(12) 637-90-00

Telefon dyżurny akcji zima: tel (12) 446-58-55 Fax (12) 637-94-92,

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie „akcji zima” na drogach wojewódzkich na terenie miasta i gminy Wieliczka z ramienia Obwodu Drogowego w Bochni:

Mariusz Rajca tel (14) 610-06-09, 695-605-618

Artur Grabiasz tel (14) 610-06-09, 511 132 633

 

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich:

 • odc drogi nr 966 Wieliczka -Gdów

 • odc drogi nr 964 Wieliczka -Dobczyce

 • odc drogi nr 964 Wieliczka - Niepołomice

  prowadzi: Firma Handlowo Usługowa ADIM Pomoc Drogowa Adam Kruszyna 32-020 Wieliczka ,Biskupice 134 osoba kierujaca akcją zima Pan Adam Kruszyna tel. 692-792-200, 502-501-273.

   

 

V. UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE GMINT WIELICZKA

 

Zimowym utrzymaniem dróg krajowych zajmuje się:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Tarnowie

Całodobowe informacje na temat stanu dróg krajowych w województwie małopolskim

punkt informacji drogowej tel. (12) 412-16- 44 , (12) 417-14- 22.

telefon dyżurnego akcji „zima” tel. kom 600-800-610

 

Firma wykonująca zimowe utrzymanie:

korsorcjum firm:

Re Drog s.c Bożena Krzyżak &Wojciech Krzyżak ZPUH Wojciech Krzyżak,

32-862 Porąbka Iwkowska 32

Tel dyżurny całodobowowy: tel. 723-904-549 , (14 ) 651- 37- 47