Zastępca Burmistrza ds. Społecznych

mgr Rafał Ślęczka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI:
Nadzór i koordynacja prac w następujących wydziałach i jednostkach:

  • Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej,

  • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce,

  • Centrum Kultrury i Turystyki w Wieliczce,

  • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce.

 

KONTAKT:
ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka
tel: 12 26 34 100
e-mail: rsleczka@wieliczka.eu