Informacja o terminach rekrutacji

Informujemy uprzejmie, że stosownie do art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

Szanowni Rodzice, nadszedł czas, kiedy podejmiecie Państwo decyzję o zapisaniu Waszego dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. To niezwykle ważny etap w edukacji dziecka, dlatego naszym zamiarem jest pomóc Państwu w dokonaniu najwłaściwszego wyboru. Oddajemy do Państwa dyspozycji możliwość skorzystania w procesie rekrutacji z systemu informatycznego, celem uproszczenia całej procedury.

 

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia kompletnego wniosku zamieszczane będą na stronie Gminy Wieliczka oraz w zakładce "Pliki do pobrania" na platformie obsługującej proces rekrutacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji oraz śledzenia informacji i komunikatów.  

 

Dostęp do platformy internetowej obsługującej proces rekrutacji umożliwiony zostanie w dniu 24 kwietnia 2017 r. od godz. 8.00 pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka.

 

Terminy rekruracji:

Rrekrutacja do przedszkoli i oddziałow przedszkolnych - Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka nr 82/2017

Zasady rekruracji:

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Kryteria drugiego etapu rekrutacji:

Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce nr XXXIII/406/2017 (Dz.U.Woj.Mał.poz.2587)

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

 

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja uzupełniajaca - wniosek

 

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest na wolne miejsca zgodnie z Zasadami rekrutacji i terminami określonymi na rok szkolny 2017/2018 w następujących przedszkolach i szkołach podstawowych:

1)  Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wieliczce – liczba wolnych miejsc: 1

2)  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce – liczba wolnych miejsc: 47

3)  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce – liczba wolnych miejsc: 9

4)  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego

      w Wieliczce – liczba wolnych miejsc: 2

5)  Szkoła Podstawowa w Byszycach – liczba wolnych miejsc: 8

6)  Szkoła Podstawowa w Golkowicach – liczba wolnych miejsc: 14

7)  Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie – liczba wolnych miejsc: 6

8)  Szkoła Podstawowa im. Macieja Szarka w Grabiu – liczba wolnych miejsc: 9

9)  Szkoła Podstawowa im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie – liczba wolnych miejsc: 13

10) Szkoła Podstawowa im. Zofii Stryszowskiej w Janowicach – liczba wolnych miejsc: 20

11) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich – liczba wolnych miejsc: 14

12) Szkoła Podstawowa im. Anny Iskry w Mietniowie – liczba wolnych miejsc: 5

13) Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach – liczba wolnych miejsc: 13

14) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciborsku – liczba wolnych miejsc: 2

15) Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré w Sygneczowie – liczba wolnych miejsc: 10

16) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śledziejowicach – liczba wolnych miejsc: 19

17) Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich – liczba wolnych miejsc: 23

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Sieć szkół i obwody szkolne od 1 września 2017 r.:

Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce nr XXXIII/404/2017 (Dz.U.Woj.Mał.poz.2628)

 

Terminy rekrutacji:

Rekrutacja do klas I szkoł podstawowych - Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka nr 81/2017

Zasady rekrutacji:

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych

 

Kryteria rekrutacji:

Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce nr XXXIII/405/2017 (Dz.U.Woj.Mał.poz.2343)

 

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacji

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

 

Oferta szkół podstawowych:

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce
Siedziba szkoły: ul. Piłsudskiego 20, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.gimnazjum.wieliczka.eu

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce
Szkoła Filialna w Sułkowie

Siedziba szkoły: ul. Moniuszki 1, 32-020 Wieliczka
Siedziba filii: Sułków 235, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.szkola2.wieliczka.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce
Siedziba szkoły: ul. Sienkiewicza 14, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sp3wieliczka.pl

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce
Siedziba szkoły: ul. Krzyszkowicka 18a, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sp4wieliczka.pl

 

Szkoła Podstawowa w Byszycach
Siedziba szkoły: Byszyce 1, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spbyszyce.boo.pl

 

Szkoła Podstawowa w Golkowicach
Siedziba szkoły: Golkowice 454, 30-968 Kraków
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Golkowice 1, 30-968 Kraków
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spgolkowice.szkolnastrona.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie
Siedziba szkoły: Gorzków 168, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spgorzkow.szkolnastrona.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Macieja Szarka w Grabiu
Siedziba szkoły: Grabie 2, 32-002 Węgrzce Wielkie
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spgrabie.edupage.org

 

Szkoła Podstawowa im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie
Siedziba szkoły: Grajów 177, 32-020 Wieliczka
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Dobranowice 121, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spgrajow.eu

 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Stryszowskiej w Janowicach
Siedziba szkoły: Janowice 1, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.szkolajanowice.szkolnastrona.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich
Siedziba szkoły: Koźmice Wielkie 1, 32-020 Wieliczka
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Koźmice Wielkie 605, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spkozmice.szkolnastrona.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Anny Iskry w Mietniowie Szkoła Filia w Pawlikowicach
Siedziba szkoły: Mietniów 60, 32-020 Wieliczka
Siedziba filii: Pawlikowice 61, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spmietniow.edupage.org

 

Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach
Siedziba szkoły: Podstolice 204, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sppodstolice.szkolnastrona.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciborsku
Siedziba szkoły: Raciborsko 71, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spraciborsko.szkolnastrona.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy
Siedziba szkoły: Siercza 428, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sp-siercza.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré w Sygneczowie
Siedziba szkoły: Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spsygneczow.rwc.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śledziejowicach
Siedziba szkoły: Śledziejowice 203, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sspsledziejowice.edupage.org

 

Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich
Siedziba szkoły: Węgrzce Wielkie 190, 32-002 Węgrzce Wielkie
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Węgrzce Wielkie 518, 32-002 Węgrzce Wielkie
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spwegrzcewielkie.szkolnastrona.pl

 

Tagi