Programy Gminne

Programy ochrony zdrowia w całości finansowane bądź współfinansowane z budżetu gminy Wieliczka

2011

1. Nazwa i zakres programu: Program profilaktyczny zakażeń meningokokowych – szczepionka przeciwko bakteriom meningokokowym typu C.
Beneficjenci programu: dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz grup sześciolatków z przedszkoli publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Wieliczka
Okres realizacji: marzec – listopad 2011 r.
Wykonawca programu: SPZLO w Wieliczce, ul. Szpunara 20 (Przychodnia Miejska w Wieliczce, Ośrodek Zdrowia w Węgrzcach Wielkich, pielęgniarki medycyny szkolnej);
Rezultaty programu: program w realizacji;

2. Nazwa i zakres programu: Program profilaktyczno-edukacyjny wczesnego wykrywania raka piersi – badanie USG piersi oraz nauka samobadania piersi oraz kolportaż materiałów edukacyjnych nt. Samobadania piersi;
Beneficjenci programu: kobiety z roczników 1961-1976 zameldowane na terenie gminy Wieliczka
Okres realizacji: maj – listopad 2011 r.
Wykonawca programu: SPZLO w Wieliczce, ul. Szpunara 20
 Rezultaty programu: program w realizacji;

3. Nazwa i zakres programu: Program profilaktyczno-edukacyjny raka szyjki macicy – szczepionka przeciwko wirusowi HPV – szczepionka składa się z trzech dawek – pierwsza dawkę finansują rodzice, dwie kolejne gmina Wieliczka i Powiat Wielicki oraz edukacja rodziców w obszarze przedmiotowego tematu;
 Beneficjenci programu: dziewczęta klas 6 (roku szkolnego 2010/2011) w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Wieliczka;
 Okres realizacji: przygotowania projektu;
 Wykonawca programu: SPZLO w Wieliczce, ul. Szpunara 20 (Przychodnia Miejska w Wieliczce, Ośrodek Zdrowia w Węgrzcach Wielkich, pielęgniarki medycyny szkolnej);
 Rezultaty programu: program w przygotowaniu;

2010

1. Nazwa i zakres programu: Program profilaktyczny zakażeń meningokokowych – szczepionka przeciwko bakteriom meningokokowym typu C.
Beneficjenci programu: dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz grup sześciolatków z przedszkoli publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Wieliczka
Okres realizacji: marzec – listopad 2010 r.
Wykonawca programu: SPZLO w Wieliczce, ul. Szpunara 20 (Przychodnia Miejska w Wieliczce, Ośrodek Zdrowia w Węgrzcach Wielkich, pielęgniarki medycyny szkolnej);
Rezultaty programu: zostało zaszczepionych 231 dzieci;

2. Nazwa i zakres programu: Program profilaktyczno-edukacyjny wczesnego wykrywania raka piersi – badanie USG piersi oraz nauka samobadania piersi oraz kolportaż materiałów edukacyjnych nt. Samobadania piersi;
Beneficjenci programu: kobiety z roczników 1960-1975 zameldowane na terenie gminy Wieliczka
Okres realizacji: maj – listopad 2010 r.
Wykonawca programu: SPZLO w Wieliczce, ul. Szpunara 20
 Rezultaty programu: zostało przebadanych 519 kobiet;

 


2009

1. Nazwa i zakres programu: Program profilaktyczny zakażeń meningokokowych – szczepionka przeciwko bakteriom meningokokowym typu C.
Beneficjenci programu: dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz grup sześciolatków z przedszkoli publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Wieliczka
Okres realizacji: marzec – listopad 2009 r.
Wykonawca programu: SPZLO w Wieliczce, ul. Szpunara 20 (Przychodnia Miejska w Wieliczce, Ośrodek Zdrowia w Węgrzcach Wielkich, pielęgniarki medycyny szkolnej)
Rezultaty programu: zostało zaszczepionych 266 dzieci.

2. Nazwa i zakres programu: Program profilaktyczno-edukacyjny raka szyjki macicy – szczepionka przeciwko wirusowi HPV – szczepionka składa się z trzech dawek – pierwsza dawkę finansują rodzice, dwie kolejne gmina Wieliczka i Powiat Wielicki oraz edukacja rodziców w obszarze przedmiotowego tematu;
Beneficjenci programu: dziewczęta klas 5 oraz klas 6 (roku szkolnego 2008/2009)w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Wieliczka;
Okres realizacji: maj – grudzień 2009 r.
Wykonawca programu: SPZLO w Wieliczce, ul. Szpunara 20 (Przychodnia Miejska w Wieliczce, Ośrodek Zdrowia w Węgrzcach Wielkich, pielęgniarki medycyny szkolnej);
Rezultaty programu: zostało zaszczepionych 123 dziewcząt oraz udział w spotkaniu edukacyjnym wzięło udział ok. 250 osób;

2008

1. Nazwa i zakres programu: Program profilaktyczno-edukacyjny wczesnego wykrywania raka piersi – badanie USG piersi oraz nauka samobadania piersi.
Beneficjenci programu: kobiety z roczników 1958-1973 zameldowane na terenie gminy Wieliczka
Okres realizacji: 19.III.2008 r. - 11.X.2008 r.
Wykonawca programu: SPZLO w Wieliczce, ul. Szpunara 20 (pokój nr 121, I p.)
Rezultaty programu: zostało przebadanych 707 kobiet;
 

2. Nazwa i zakres programu: Program profilaktyczny zakażeń meningokokowych – szczepionka przeciwko bakteriom meningokokowym typu C.
Beneficjenci programu: dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Wieliczka (programem zostały objęte dzieci, których rodzice bądź opiekunowie złożyli stosowne deklaracje do 29.II.2008 r.)
Okres realizacji: 11.V.2008 r. - 30.XI.2008 r.
Wykonawca programu: SPZLO w Wieliczce, ul. Szpunara 20 (Przychodnia Miejska w Wieliczce, Ośrodek Zdrowia w Węgrzcach Wielkich, pielęgniarki medycyny szkolnej)
Rezultaty programu: zostało zaszczepionych 265 dzieci;
 

         

  


2007

1. Nazwa i zakres programu: Program profilaktyczny zakażeń meningokokowych i pneumokokowych – szczepionka przeciwko bakteriom meningokokowym typu C oraz szczepionka przeciwko bakteriom pneumokokowym.
Beneficjenci programu: dzieci z przedszkoli publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Wieliczka
Okres realizacji: 27.X.2007 r. - 29.II.2008 r.
Wykonawca programu: SPZLO w Wieliczce, ul. Szpunara 20 (Przychodnia Miejska w Wieliczce)
Rezultaty programu: zostało zaszczepionych 443 dzieci;