Rejestracja organizacji

Zapraszamy do wypełnienia ankiety informacyjnej na temat działalności organizacji pozarządowej. Informacje zawarte w ankiecie zostaną umieszczone na stronie internetowej urzędu.
Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres:
UM iG Wieliczka
Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych,

tel. 12 26 34 312
ul. Pocztowa 1
32-020 Wieliczka

Ankieta informacyjna