Ankieta dotycząca jakości usług UMIG

    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Szanowni Państwo,


W celu poprawy jakości usług świadczonych w naszym Urzędzie oraz sprawnej i profesjonalnej obsługi mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka, zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej anonimowej ankiety.

Państwa oceny, uwagi i wnioski zostaną uwzględnione przy doskonaleniu usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce.

Prosimy o zostawienie wypełnionej ankiety w dowolnym Wydziale. Ankieta jest także dostępna na stronie internetowej www.wieliczka.eu.

Z poważaniem,

Artur Kozioł

Burmistrz Wieliczki