Wtorek, 9 lutego 2010

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2010" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie działań służących wyrównywaniu szans młodzieży z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O dotacje do 50 000 zł na działania trwające od 1 czerwca 2010 do 30 listopada 2011r. (prowadzone ze stałą, minimum...

Środa, 20 października 2010

Konsultacje

Do dnia 20.10.2010r. trwają konsultacje dotyczące projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. Uwagi należy zgłaszać do Wojciecha Słoniny, tel. 12 278 15 00 lub 12 288 21 00 lub e-mail:

Piątek, 29 kwietnia 2011

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych Gminy Wieliczka w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania

Środa, 20 lipca 2011

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zawiadamia, że 20 lipca 2011 roku wpłynęła do Gminy, oferta organizacji pozarządowej: Stowarzyszenia Przyjaciół Kokotowa na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym. Zadanie to jest zlecane przez Gminę na wniosek w/w organizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2011 roku. Ofertę w/w organizacji zamieszcza się w formie załączników niniejszego