Zarządzanie jakością ISO 9001:2008

W dniach 27-29 września 2011 r. auditorzy z firmy DEKRA Certification Sp. z o.o. przeprowadzili we wszystkich lokalizacjach Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce audit certyfikujący system zarządzania jakością ISO 9001:2008. Audit potwierdził zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008 w zakresie świadczenia usług administracji publicznej. Certyfikat jest ważny od 25 października 2011r. do 24 października 2014r. Utrzymanie systemu zarządzania jakością jest działaniem ciągłym. W okresie obowiązywania certyfikatu urząd będzie poddany dwukrotnym auditom nadzoru.

System zarządzania jakością to część systemu zarządzania urzędem , która jest ukierunkowana na osiągnięcie celów dotyczących jakości, spełniających potrzeby, wymagania i oczekiwania klienta urzędu. System zarządzania jakością jest ponadto narzędziem umożliwiającym podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania. Dokumenty systemu stanowią: polityka jakości, księga jakości oraz procesy i procedury funkcjonujące w urzędzie.

 

POLITYKA JAKOŚCI
Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce

Celem działania Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce jest dbałość o podnoszenie jakości życia mieszkańców Gminy oraz zapewnienie optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości .
Poprzez spełnienie wymogów międzynarodowej normy chcemy dołączyć do czołówki urzędów administracji samorządowej w Polsce i Unii Europejskiej, które wkładają duży wysiłek w zapewnienie coraz sprawniejszego załatwiania spraw klientów, rozwijania infrastruktury, wspomagania przedsiębiorczości i sprzyjania bogaceniu się mieszkańców.
Do realizacji tak postawionych celów dążymy poprzez bezwzględne przestrzeganie wymagań ustawowych i wymagań naszych klientów ,zapewnienie niezbędnych zasobów dla działania urzędu, jednoznaczny podział zadań i odpowiedzialności, rozwój kompetencji pracowników, wprowadzenie i nadzorowanie mierzalnych celów oraz ciągłe doskonalenie wszelkich aspektów naszych działań.