Zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO IEC 27001

29.01.2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce został przeprowadzony audit sprawdzający stopień spełniania wymagań określonych w normie ISO 27001:2005 dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Zgodnie z raportem Z-A435312-B2-U-27001 stwierdzono skuteczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce we wszystkich lokalizacjach urzędu i rekomendowano wydanie certyfikatu.
Auditowane obszary: przetwarzanie informacji ze względu na poufność, dostępność i integralność;stosowane zabezpieczenia techniczne;bezpieczeństwo osobowe;bezpieczeństwo IT, Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;rejestr aktywów, bezpieczeństwo usług sieciowych; ochrona antywirusowa;kopie zapasowe;zasady dostępu do aplikacji, bezpieczeństwo fizyczne.