Poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu od 1 października 2017r. do 31 grudnia 2017r. ośrodka wsparcia - klubu samopomocy dla 20 uczestni

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu od 1 października 2017r. do 31 grudnia 2017r. ośrodka wsparcia - klubu samopomocy dla 20 uczestników - osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka, w lokalu podmiotu

Czwartek, 13 lipca 2017

Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie transportu publicznego

Wtorek, 1 sierpnia 2017

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że z wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. prowadzone są postępowania administracyjne w sprawach stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod linie kolejowe na rz

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że z wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. prowadzone są postępowania administracyjne w sprawach stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod linie kolejowe na rzecz Skarbu Państwa oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tym gruncie na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A