Pełnomocnik Burmistrza ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kühl Krzysztof

 

ZAKRES CZYNNOŚCI:

Nadzór i koordynacja prac w następujących wydziałach i jednostkach:

  • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

  • Wydział Szkół i Przedszkoli

  • Wydział Radców Prawnych

  • Zespół Audytu Wewnętrznego

  • Zespół Kontroli Wewnętrznej

  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  • Samodzielne Stanowisko ds. BHP

  • Straż Miejska w Wieliczce

  • Szkoły i Przedszkola