Wieliczka - město na soli
Poniedziałek, 21 lipca 2008

Wieliczka - město na soli

Wieliczka, téměř 50 tisícová obec, ležící v malebné kotlině nedaleko Krakowa, proslavená především starobylým solným dolem, je v současné době jedním z nejdynamičtěji rozvíjejících se míst v Malopolsku. Součástí obce je vedle města Wieliczka, které je zároveň okresním městem, 29 osad. Starosta Wieliczki Artur Kozioł důsledně realizuje program rovnoměrného rozvoje města i obce a urychluje investice související s výstavbou turistické základny. Blízkost hlavních dopravních uzlů, výstavba nové dálnice, krásné památky a další investice místních úřadů přitahují do solného města nové obyvatele.

Město mnoha atrakcí
Poniedziałek, 21 lipca 2008

Město mnoha atrakcí

Solný důl, považovaný za první zázrak Polska, byl již v roce 1978 zapsán - jako jeden z prvních 12 objektů - na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. „Starobylý solný důl ve Wieliczce představuje jediný hornický objekt na světě, který je bez přestávky činný od středověku do současnosti. Jeho originální důlní díla - chodníky, úpadnice, dobývací komory, jezera, šachty, šachtice (....) ilustrují všechny etapy rozvoje důlní techniky v jednotlivých historických obdobích." - tak zní úryvek zdůvodnění pro zápis solného dolu na seznam UNESCO.

Město nových příležitostí
Poniedziałek, 21 lipca 2008

Město nových příležitostí

Jednou z nejdůležitějších priorit obecních institucí je hospodářský rozvoj. Strategie rozvoje obce na léta 2007-2013 zohledňuje potřeby dynamicky se rozvíjejícího se trhu s nemovitostmi a služeb v oblasti turistiky. Strategie Wieliczki předpokládá rovnoměrný rozvoj města i obce s přihlédnutím na rozvoj obytných a komerčních prostor s důrazem na turistiku a průmyslová centra. V souladu s předpoklady Několikaletého investičního plánu na léta 2007- 2013 bude realizováno 300 úkolů v rámci 18 klíčových projektů v celkové sumě 448 mil. zł.

Stojí zato zde bydlet a investovat
Poniedziałek, 21 lipca 2008

Stojí zato zde bydlet a investovat

Díky nově vypracované studii na využití venkovních ploch byly plochy určené k investicím zvýšeny na 200 hektarů. Wielická hospodářsky aktivní zóna je skvěle situována na hranici Krakowa a jižního dálničního obchvatu. Investiční zónu tvoří tři průmyslové klastry s plochou od 20 do 80 hektarů. Obcí také prochází rychlostní silnice do Rzeszowa, která bude v blízké budoucnosti přestavěna a stane se z ní dálnice spojující Krakow se Lvovem. Wieliczka je rovněž mimořádně atraktivním místem k bydlení. Odhaduje se, že nové plochy určené pro výstavbu bytových prostor, mohou cíleně zvýšit počet obyvatel ze současných 50 tisíc na téměř 200 tisíc osob.