Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr XLVI/763/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniona Uchwałą Nr XXVI/366/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „A”

 

Uchwała Nr XVII/232/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „B”

 

Uchwała Nr. XXVI/314/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miasta i Gminy Wieliczka - obszar "C"

 

Uchwała Nr XLV/601/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „D”

 

 


Uchwała Nr X/112/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dn. 29.09.2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Wieliczka - obszar A


Uchwała Nr X/113/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dn. 29.09.2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar D


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar A, obszar B, obszar C i obszar D

 

1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „A” wraz z załącznikami nr 1 i nr 3

projekt uchwały - obszar "A"     |     załącznik nr 1     |     załącznik nr 3

- - - - - - - - - - - - - - - - -

2. projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B” wraz z załącznikiem nr 2

projekt uchwały - obszar "B"     |     załącznik nr 2

- - - - - - - - - - - - - - - - -
3. projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „C” wraz z załącznikiem nr 2

projekt uchwały - obszar "C"     |     załącznik nr 2

- - - - - - - - - - - - - - - - -
4. projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „D” wraz z załącznikami nr 1 i nr 3

projekt uchwały - obszar "D"     |     załącznik nr 1     |     załącznik nr 3

 

>> Wzór uwagi do projektu mpzp <<

 


 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka o przystąpieniu do sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka

Wniosek

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA I GMINY WIELICZKA

   

ON-LINE

(najlepiej działa z IE8, Firefox 3.5, Opera9) 

Osuwiska w Gminie Wieliczka.pdf

(po zaznaczeniu opcji "Osuwiska" w warstwach MPZP)

   

  

ON-LINE

(najlepiej działa z IE8, Firefox 3.5, Opera9)


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego do pobrania w formacie plików .dgn

obszary planu : A , B , C , D

warstwa infrastruktury

warstwa przeglądowa

warstwa granic

warstwa stref