Wzory wniosków

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji (word; pdf)
     
  • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (word; pdf)
     
  • Wniosek o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (word; pdf)
  • Wniosek o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (word; pdf)
  • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (word; pdf; wzór)
  • Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy (word; pdf)