Aktualności

Bieżące ogłoszenia z zakresu planowania przestrzennego

 

 


 Realizowane procedury:
 

-  rejon ul. Pułaskiego w Wieliczce (obszar A) - Uchwała Nr L/736/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 9 marca 2023 r.
 

-  rejon os. Bogucice w Wieliczce (obszar A) - Uchwała nr LV/786/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 2 czerwca 2023 r.
 

-  Strefa Aktywności Gospodarczej (Węgrzce Wielkie wschód – obszar D) - Uchwała nr XLI/579/2022 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 kwietnia 2022 r.
 

-  Węgrzce Wielkie zachód (obszar D) - Uchwała Nr XXXVII/497/2021 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2021 r.