Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka składa się z 4 obszarów:

 

- 'obszar A' (miasto Wieliczka)


- 'obszar B' (Czarnochowice, Śledziejowice, Strumiany, Mała Wieś, Zabawa, Sułków, Rożnowa, Lednica Górna, Siercza, Grabówki, Sygneczów, Pawlikowice oraz południowa część wsi: Kokotów, Węgrzce Wielkie i północna część wsi: Golkowice, Podstolice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe, Mietniów)


- 'obszar C' (południowa część wsi Golkowice, Podstolice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe, Mietniów oraz wsie: Janowice, Chorągwica, Raciborsko, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Gorzków, Byszyce)


- 'obszar D' (Brzegi, Grabie i północna część wsi Kokotów i Węgrzce Wielkie)

 

Graficzna wersja poglądowa obowiązujących mpzp znajduje się na stronie:
http://www.wieliczka.e-mpzp.pl/