Strona głównaBiznesPlan Zagospodarowania Przestrzennego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

 

Tekst projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka obszar D

Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka obszar D

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka obszar D - rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka obszar D - część tekstowa

Wzór formularza zgłoszenia uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka obszar D


Tekst projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka obszar A

Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka obszar A

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka obszar A - rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka obszar A - część tekstowa

Wzór formularza zgłoszenia uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka obszar A


Tekst projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka obszar B

Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka obszar B

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka obszar B - rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka obszar B - część tekstowa

Wzór formularza zgłoszenia uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka obszar B


 

Zarzadzenie nr 170/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie: Rozpatrzenia uwag nr 23,25,39,132,135,163,176,194,198,205,232,236,237,268,269,271,302,329 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar A (miasto Wieliczka)

Wyrok NSA z dn. 12 grudnia 2011 roku,  w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej nr XLVI/763/2010 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA I GMINY WIELICZKA

 

ON-LINE

(najlepiej działa z IE8, Firefox 3.5, Opera9)


 

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia NOWEGO miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   

 

 

 Osuwiska w Gminie Wieliczka

  

ON-LINE

(najlepiej działa z IE8, Firefox 3.5, Opera9)


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego do pobrania w formacie plików .dgn

obszary planu : A , B , C , D

warstwa infrastruktury

warstwa przeglądowa

warstwa granic

warstwa stref