Środa, 23 lipca 2008

Burmistrz

mgr Artur Kozioł Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcom Burmistrza, Pełnomocnikom Burmistrza lub Sekretarzowi Miasta i...

Czwartek, 24 lipca 2008

Sekretarz

Adam Marek Panuś   Sekretarz Miasta i Gminy inicjuje, nadzoruje działalność, której celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu. Nadzoruje terminowość załatwiania skarg, wniosków oraz udzielania odpowiedzi...

Czwartek, 24 lipca 2008

Skarbnik

Zofia Batko Skarbnik Miasta i Gminy wykonuje obowiązki określone w ustawie o samorządzie gminnym. Realizuje uchwały Rady lub zarządzenia Burmistrza w sprawach budżetowych.     ul. Limanowskiego 32    Parter,...

Czwartek, 24 lipca 2008

Urząd Stanu Cywilnego

  ul. Powstania Warszawskiego 1 Budynek B, pok. 2 tel. 12 26 34 113 e-mail: usc@wieliczka.eu   KIEROWNIK - Elżbieta Bujas / tel. 12 26 34 113   Do podstawowych zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w...

Czwartek, 24 lipca 2008

Wydział Spraw Obywatelskich

  ul. Powstania Warszawskiego 1   Budynek B e-mail: wso@wieliczka.eu  pok. 6 - KIEROWNIK WYDZIAŁU - Anna Piotrowska, tel. 12 26 34 115  pok. 5 - Ewidencja ludności,  tel. 12 26 34 116  pok. 4 -...

Czwartek, 24 lipca 2008

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

II piętro – pokój 25, 27, 33, 34   ul. Limanowskiego 32   32 – 020 Wieliczka e-mail: wgk@wieliczka.eu   KIEROWNIK WYDZIAŁU - Henryk Wolak, tel. 12 26 34 223, hwolak@wieliczka.eu ZASTĘPCA KIEROWNIKA -...