Osuwisko zabezpieczone

Zakończone zostały prace związane z zabezpieczeniem i stabilizacją osuwiska wraz z odbudową drogi nr 560803 – 100 mb ulicy Podgórskiej w Wieliczce. Wartość prac zamknęła się kwotą 579.817,61 zł. Na ten zakres prac Gmina Wieliczka pozyskała dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, która wyniosła 494.801 zł i została przyznana w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych - powodzi w latach 2010-2012. Prace prowadziło Konsorcjum BIRKOWSCY z Zawady.

Zakres wykonanych robót obejmował m.in. odwodnienie i pogłębienie wraz z umocnieniem rowów elementami betonowymi, budowę rowów opaskowych – drenażu, wykonanie progów wodnych z palisady betonowej oraz bruku kamiennego. Nisza osuwiskowa zabezpieczona została w postaci wbudowanych na głębokości 15 m pali żelbetowych a ulica Podgórska została odbudowana i wyasfaltowanana na zniszczonym odcinku 100 mb. Prace zlecał i nadzorował Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce.

Tagi

GALERIA