Konkursy i ogłoszenia

Najlepsze prace magisterskie i licencjackie

Podobnie jak w ubiegłych latach studenci wszystkich uczelni mogą wziąć udział w konkursie na najlepsze prace magisterskie i licencjackie poświęcone Gminie Wieliczka. Celem konkursu jest zainteresowanie studentów tematyką lokalną oraz zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy o małej ojczyźnie. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

 

Prace licencjackie i magisterskie, obronione w danym roku, należy przesyłać do 30 października bieżącego roku na adres: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka.

 

Nagrody za najlepsze prace licencjackie i magisterskie poświęcone Gminie Wieliczka przyznawane są w naszej gminie od 2007 r.  W ocenie prac komisja bierze pod uwagę przede wszystkim związek poruszonej problematyki z tematyką wielicką oraz oryginalność zaproponowanych rozwiązań i pomysłów. Celem konkursu jest zainteresowanie studentów tematyką lokalną, pogłębienie wiedzy o Wieliczce.

 
PRACE MAGISTERSKIE:
MAG Zgłoszenie do konkursu
 
 
PRACE LICENCJACKIE:
LIC Zgłoszenie do konkursu
 

 

Nagroda Kulturalna Burmistrza Wieliczki

Nagroda Kulturalna Burmistrza Wieliczki została ustanowiona w celu inspirowania i promowania osiągnięć w sferze kultury. Wspomniana nagroda ma charakter doroczny i jest przyznawana w formie pieniężnej osobom, zespołom, instytucjom i organizacjom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury.

 

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznej Nagrody Kulturalnej Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.pdf

Klauzula RODO Nagroda kulturalna

 


 

 
 
 
 
 
Na podstawie art.19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tj. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536/ zawiadamia się o wpłynięciu 14 marca 2012 r. oferty organizacji pozarządowej, na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn."Festyn Rodzinny w Sułkowie"